Blogi

Tomi Kallio ja tutkimusryhmä

Työnjaon uudelleenlöytäminen julkissektorin asiantuntijatyössä

Julkissektorin asiantuntijaorganisaation tehokkuutta on maassamme pyritty parantamaan keskittämällä avustavat työtehtävät asiantuntijoiden oman työn osaksi. Esimerkiksi osasto- ja taloussihteereitä ei enää ole organisaatioissa avustamassa asiantuntijoita kuten ennen, ja asiantuntijat tekevät nykyään ennen avustaville henkilöille kuuluneet tehtävät itse. Kehitystä on inspiroinut halu mallintaa yksityissektorin toimintaa etenkin tehokkaan työnjaon osalta. Julkisorganisaatioissa tämä on johtanut kuitenkin tehtävien keskittämiseen asiantuntijoille. […]

Lue lisää »
Alexei Koveshnikov ja tutkimusryhmä

Leadership and People Management in Times of Geopolitical Crisis: Facilitating and Maintaining Employee Psychological Safety during the Ukrainian Crisis

People Management in times of crisis and conflict  Contemporary world is characterized by crisis and conflict. The recent COVID-19 pandemic as well as the ongoing Ukrainian-Russian and Israeli-Palestinian conflicts are creating pervasive societal divisions, for instance between beliefs (e.g., vaxxers and anti-vaxxers), national borders (e.g., Russians and Ukrainians), or lived experiences (e.g., Israeli and Palestinian). […]

Lue lisää »
Samuel Piha ja tutkimusryhmä

Kuluttajien sopeutuminen katastrofien maailmaan

Nykymuotoisen kulutusyhteiskunnan romahtaminen on mahdollista. LASKU-tutkimushanke selvittää, miten kuluttajat sopeutuvat kriisiolosuhteiden ja elintason laskun aiheuttamaan kulutusmahdollisuuksien vähenemiseen.  Katastrofeja ei pidä vain ehkäistä vaan niihin on myös sopeuduttava. Etenevä ilmasto- ja ympäristökatastrofi ja muut viime vuosien poikkeusolot, pandemia ja sota Euroopassa, ovat vahvistaneet tätä käsitystä. Katastrofit ja niiden uhka ovat jo osa toimintaympäristöämme.  Katastrofit uhkaavat nykymuotoista […]

Lue lisää »
Hanna Lehtimäki ja tutkimusryhmä

Leading Regenerative Circular Economy

Kestävän kiertotalouden vauhdittaminen tarvitsee uudistumiseen suuntaavaa johtajuutta. Kestävyysmuutokseen tarvittava teknologia on jo olemassa ja kestävyysmuutoksen toteuttaminen edellyttää nyt erityisesti käyttäytymisen muutosta. Inhimillinen näkökulma, sosiaalinen kestävyys ja arjen käytäntöjen uudistaminen korostuvat kestävyysmuutoksessa.   Kestävyysmuutoksella on kiire. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen, biodiversiteettikadon pysäyttäminen ja saastumisen vähentäminen edellyttävät nopeita kunnianhimoisia toimia. Ympäristötietoisuus on lisääntynyt yrityksissä ja huoli tulevaisuudesta on […]

Lue lisää »
Essi Pöyry ja tutkimusryhmä

Kasvuyritykset julkisuuden valokeilassa – miten julkisuus vaikuttaa yrityksen kasvuun ja menestykseen?

Lisääntyvä digitaalinen viestintä ja yhteiskunnan kiihtyvä medioituminen ovat luoneet kasvuyrityksille uusia mahdollisuuksia julkisuuden hyödyntämiseen liiketoiminnan kiihdyttämisessä. Tämä näkyy esimerkiksi tunnettujen sijoittajien ja toimitusjohtajien saamassa mediahuomiossa sekä julkisuuden henkilöiden perustamissa kasvuyrityksissä ja niihin tekemissään sijoituksissa. Tällaista julkisuutta tukee erityisesti sosiaalisen median ja mediajulkisuuden henkilövetoinen sisällöntuotanto ja -kulutus. Samalla perinteinen yritysuutisointi kiihdyttää julkisuutta ja legitimitoi yrityksiä kokonaisuutena […]

Lue lisää »
Katri Kauppi ja tutkimusryhmä

Climate change impact on supply chains – risk identification, preparation and adaptation

Tämän vuoden uutisointi on toistuvasti nostanut esille sen karun tosiasian, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä ympäri maapalloa. Ilmastokriisi on aikamme keskeisiä haasteita. Sen mukanaan tuomat haasteet alkavat nyt näkyä entistä enemmän myös yritysten toimitusketjuissa. Ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt, merenpinnan nousu sekä esimerkiksi paikalliset ilmastomuutokset, joilla on vaikutuksia kasvuolosuhteisiin, näkyvät kansainvälisissä toimitusketjuissa mm. logistisina vaikeuksina, […]

Lue lisää »
Mikko Ranta ja tutkimusryhmä

Harmonizing Profit and Planet: Koneoppimisen ja satelliittidatan integrointi ympäristölaskentatoimeen

Nykypäivän kehittyneissä talouksissa rahavirtojen liikkeet tunnetaan hyvin tarkasti. Tämän yhtenä mahdollistajana on hyvin arkinen asia, laskentatoimi. Yritysten yksityiskohtaiset ohjausjärjestelmät rahavirtojen seuraamiseksi ja kattavat raportointijärjestelmät antavat edellytykset yhteiskunnalle perusteelliseen talouden seurantaan. Ilmastonmuutoksen seurauksena näiden järjestelmien rinnalle on nousemassa ohjausjärjestelmät kestävyyden ja vastuullisuuden seuraamiseksi. Erityisesti ympäristöön keskittyessä tätä kutsutaan ympäristölaskentatoimeksi, joka pyrkii tasapainottamaan talouskasvua ekologisen kestävyyden kanssa.  […]

Lue lisää »
Tuure Tuunanen ja tutkimusryhmä

Ketterästä toimintatavasta arvoa yhteisluovaan jatkuvaan palveluinnovaatiotoimintaan

Kuvateksti: Jatkuva innovaatiotoiminta yhdistää koko organisaation yhteisluomaan arvoa digitaalisten palveluiden asiakkaiden kanssa. Oma tutkimusurani alkoi 2000-luvun alussa. Tähän aikaan ketterät toimintatavat innovaatioiden kehittämisessä olivat uusia asioita yrityksille ja kehitystyössä käytettiin pääsääntöisesti erilaisia vaihepohjaisia, joskin iteratiivisia menetelmiä. Olimme tuolloin varovaisen optimistisia ketteryyden potentiaalista, mutta epäilimme sen kykyä mullistaa yritysten toimintatapoja sekä rakenteita. Kirjoitimme aiheesta myös artikkelin, […]

Lue lisää »
Elina Jaakkola ja tutkimusryhmä

Miten palvelumuotoilu voi vastata kiertotalouden haasteisiin?

Kaikkialla läsnäoleva muovi on ristiriitainen materiaali: se on helposti muokattava ja hygieeninen, mutta toisaalta usein huonosti hajoava ja fossiiliseen raaka-aineeseen perustuva. Yritykset ja lainsäätäjät ovat kehittäneet monenlaisia muovin kierrätykseen ja käytön vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja ja rajoituksia. Kiertotalouden haasteita ei kuitenkaan voi ratkaista pelkästään säädöksillä ja teknologisilla innovaatioilla, vaan monet ongelmakohdat materiaalien kierrossa juontavat juurensa ihmisten […]

Lue lisää »