LIIKESIVISTYSRAHASTO

Tarkoitus ja toiminta

Liikesivistysrahasto on suomalaisten liikemiesten vuonna 1919 perustama yhdistys, jonka lähes 1100 henkilöjäsentä kuuluvat 17 aluetoimikuntaan. Tuemme kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta ensisijaisesti apurahoin. Valtaosa pääoman tuotoista käytetään apurahoihin; muiden toimintakulujen osuus on alle 15 %.

Sijoitustoimintamme on pitkäjänteistä tuoton ja riskin tasapainottamista. Liikesivistysrahastoon tehdyn lahjoituksen reaaliarvo säilyy lahjoittajan nimeämässä erikoisrahastossa.

Myönnämme uransa eri vaiheissa oleville liiketaloustieteilijöille vuosittain noin kolmen miljoonan euron verran apurahoja hakemusten perusteella. Valtaosa apurahoista käytetään väitöskirja- ja post doc -tason akateemiseen tutkimustyöhön. Julkaisemme tiedot myönnetyistä apurahoista verkkosivuillamme. Stipendiaattiemme tutkimustyöstä voi myös lukea säännöllisesti verkkosivujen blogipalstalla.

Noin puolet apurahoista myönnetään erikoisrahastoista, joista useat ovat nimekkäitten suomalaisten liikemiesten perustamia. Liikesivistysrahastossa on 31.12.2016 yhteensä 241 erikoisrahastoa, joiden pääomat tilinpäätöksessä ovat yhteensä 72,17 miljoonaa euroa. Liikesivistysrahaston toimintansa aikana vastaanottamisen lahjoitusten arvo vuoden 2017 alussa on liki 94 miljoonaa euroa. Varat sijoitetaan tuottavasti ja niiden reaaliarvo turvataan.

Apurahoina myönnetyn tuen lisäksi Liikesivistysrahasto on vuosina 2008 – 2011 osallistunut Aalto-yliopiston pääomakeräykseen 22 miljoonalla eurolla ja muiden kauppatieteellisten yliopistojen keräyksiin yhteensä 3,4 miljoonalla eurolla.

Yliopistojen 30.6.2017 päättyvällä varainhankintakierroksella Liikesivistysrahasto on 2016-2017 lahjoittanut yhteensä 5,0 miljoonaa euroa kymmenelle suomalaiselle yliopistolle, kohdennettuna kauppatieteelliselle tutkimus- ja koulutusalalle. Päätökset perustuvat Liikesivistysrahaston kestävän varainkäytön strategiaan ja noudattavat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta yliopistojen pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista vuosille 2014-2017. Investointi suomalaiseen kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen on lahja 100-vuotiaalle Suomelle.

Liikesivistysrahasto toimii säätiöiden apurahaohjelmissa ja on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunta on apurahoja jakavien säätiöiden ja rahastojen yhteistyöelin.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys hyväksyi sääntömuutoksen

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y. päätti vuosikokouksessaan 19.4.2018 hyväksyä yhdistyksen sääntömuutoksen.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y. – säännöt