LIIKESIVISTYSRAHASTO

Tarkoitus ja toiminta

Liikesivistysrahasto (LSR) on suomalaisten liikemiesten vuonna 1919 perustama rahasto, joka syntyi edistämään itsenäistyneen Suomen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kasvua. LSR on yli sadan vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Valtakunnallinen apurahanjako on lisännyt myös käytännön liike-elämää palvelevaa asiantuntijuutta.

Liikesivistysrahastoa hoitaa ja sen varoja ensi sijassa korkeampaa taloudellista sivistystä edistäviin tarkoituksiin käyttää Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistykseen kuuluu noin 1000 henkilöjäsentä, jotka jäsenyytensä perusteella kuuluvat 16 aluetoimikuntaan.

Myönnämme uransa eri vaiheissa oleville tutkijoille vuosittain noin 4,5 miljoonaa euroa apurahoja hakemusten perusteella. Valtaosa apurahoista myönnetään väitöskirja- ja post doc -tason liiketaloustieteelliseen tutkimustyöhön. Apurahoista merkittävä osa kohdennetaan erikoisrahastoista, joista useat liittyvät läheisesti nimekkäitten suomalaisten liikemiesten toimintaan suomalaisen liike-elämän ja talouden hyväksi. Julkaisemme tiedot myönnetyistä apurahoista verkkosivuillamme. Stipendiaattiemme tutkimustyöstä voi myös lukea säännöllisesti verkkosivujen blogipalstalla.

Sijoitustoimintamme on pitkäjänteistä tuoton ja riskin tasapainottamista. Valtaosa pääoman tuotoista käytetään apurahoihin; muiden toimintakulujen osuus on alle 15 %. Liikesivistysrahastoon tehdyn lahjoituksen reaaliarvo säilyy lahjoittajan nimeämässä erikoisrahastossa.

Apurahoina myönnetyn tuen lisäksi Liikesivistysrahasto on vuosina 2008–2011 osallistunut Aalto-yliopiston pääomakeräykseen 22 miljoonalla eurolla ja muiden kauppatieteellisten yliopistojen keräyksiin yhteensä 3,4 miljoonalla eurolla.

Liikesivistysrahasto lahjoitti yliopistojen 30.6.2017 päättyneellä varainhankintakierroksella vuosina 2016–2017 yhteensä 5,0 miljoonaa euroa kymmenelle suomalaiselle yliopistolle, kohdennettuna kauppatieteelliselle tutkimus- ja koulutusalalle. Päätökset perustuivat Liikesivistysrahaston kestävän varainkäytön strategiaan ja ne noudattivat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta yliopistojen pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista vuosille 2014–2017. Investointi suomalaiseen kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen oli lahja 100-vuotiaalle Suomelle.

Liikesivistysrahasto toimii säätiöiden apurahaohjelmissa ja on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. Neuvottelukunta on apurahoja jakavien säätiöiden ja rahastojen yhteistyöelin.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry päätti vuosikokouksessaan 19.4.2018 yhdistyksen sääntöuudistuksesta, joka vastaa yhdistyslain ja sen hengen mukaisiin vaatimuksiin ja tukee Liikesivistysrahaston seuraavan sadan vuoden toimintaa.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry – säännöt