LIIKESIVISTYSRAHASTO

Tarkoitus ja toiminta

Liikesivistysrahasto (LSR) on suomalaisten liikemiesten vuonna 1919 perustama rahasto, joka syntyi edistämään itsenäistyneen Suomen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kasvua. Liikesivistysrahasto on yli sadan vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta.   Valtakunnallinen apurahanjakomme lisää myös käytännön liike-elämää palvelevaa asiantuntijuutta. 

Liikesivistysrahastoa hoitaa ja sen varoja ensi sijassa korkeampaa taloudellista sivistystä edistäviin tarkoituksiin käyttää Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistykseen kuuluu noin 950 henkilöjäsentä, jotka jäsenyytensä perusteella kuuluvat Liikesivistysrahaston aluetoimikuntiin. 

Myönnämme uransa eri vaiheissa oleville tutkijoille vuosittain 4,5–5 miljoonaa euroa apurahoja hakemusten perusteella. Valtaosa apurahoista myönnetään väitöskirja- ja post doc -tason liiketaloustieteelliseen tutkimustyöhön. Tutkimusryhmille suunnattavien kolmivuotisten apurahojen erityisenä tavoitteena on lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta ja yhteisöllisyyttä. Tuen piiriin kuuluvat myös konferenssimatkat, tutkimusvierailut ja konferenssit tai seminaarit.  

Apurahoista merkittävä osa kohdennetaan saajilleen Liikesivistysrahaston erikoisrahastojen varoista. Liikesivistysrahaston nimikko-, määrätarkoitus- ja aluerahastot liittyvät usein läheisesti suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksiin suomalaisen liike-elämän ja talouden hyväksi.  

Julkaisemme tiedot myönnetyistä apurahoista verkkosivuillamme (www.lsr.fi). Stipendiaattiemme tutkimustyöstä voi lukea verkkosivujen tutkijablogissa. 

Sijoitustoimintamme on pitkäjänteistä tuoton ja riskin tasapainottamista. Valtaosa pääoman tuotoista käytetään apurahoihin; muiden toimintakulujen osuus on alle 15 %. 

Apurahoina myönnetyn tuen lisäksi Liikesivistysrahasto on osallistunut kauppatieteellisten yliopistojen ja korkeakoulujen varainhankintaan. Liikesivistysrahaston lahjoitukset mahdollistavat osaltaan kansainvälisesti korkeatasoisen, yhteiskunnallisesti vaikuttavan ja liiketoiminnan uudistamiseen tähtäävän tutkimuksen ja koulutuksen Suomessa.   

  • Vuosina 2008–2011 Liikesivistysrahasto oli suurin yksittäinen lahjoittaja Aalto-yliopiston pääomakeräyksessä 22 milj. eurolla, minkä lisäksi Liikesivistysrahasto lahjoitti muiden kauppatieteellisten yliopistojen keräyksiin yhteensä 3,4 milj. Euroa. 
  • Kestävän varainkäytön strategiaa noudattaen Liikesivistysrahasto lahjoitti yliopistojen varainhankintakierroksilla 2016–2017 sekä 2020–2022 yhteensä 7,5 milj. euroa kymmenelle suomalaiselle yliopistolle. Varainhankintakierrokset oikeuttivat yliopistot valtion vastinrahaan, mikä lisäsi kauppatieteelliselle tutkimus- ja koulutusalalle kohdennettujen lahjoitukset vaikuttavuutta.  
  • Vuonna 2018 Liikesivistysrahasto osallistui ammattikorkeakoulujen varainhankintakierrokseen yhteensä 0,5 milj. eurolla. Liiketalouden koulutus ammattikorkeakouluissa on LSR:n sääntöjen ja rahaston perustajien hengen mukainen tuen kohde. Lahjoitukset kohdistuivat 21:lle liiketalouden koulutusta Suomessa tarjoavalle ammattikorkeakoululle. 

Liikesivistysrahasto toimii säätiöiden apurahaohjelmissa ja on apurahoja jakavien säätiöiden ja rahastojen yhteistyöelimen Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. 

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry toteutti 19.4.2018 yhdistyksen sääntöuudistuksen, joka yhdistyslain ja sen hengen mukaisin vaatimuksin tukee Liikesivistysrahaston toimintaa. 

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry – säännöt