Kirjoittaja: Lotta Ruippo

Lotta Ruippo

Elintarvike- ja pakkausteollisuus murroksessa – kestävien innovaatioiden mahdollisuudet tulevaisuuden kiertotalouden rakentajina

Globaalit kestävyyshaasteet vaativat muutoksia kulutustottumuksissa ja raaka-aineiden käytössä. Elintarvike- ja pakkausteollisuus ovat kytköksissä moniin ympäristön muutokseen liittyviin haasteisiin niin ruoantuotannon päästöjen, pakkausmateriaalien kulutuksen kuin jätteiden syntymisenkin kautta. Ala tarvitsee uusia innovaatioita, joiden avulla ruoankulutuksen kestävyyttä voidaan edistää vaarantamatta ihmiskunnan kykyä ruokkia kasvava globaali väestö. Väitöskirjassani tutkin innovaatiotoiminnan roolia elintarvike- ja pakkausteollisuuden kestävyyskysymyksien ratkaisemiseksi. Kestävyyteen liittyvät […]

Lue lisää »