Blogi

Tanja Leppäaho

Growth into a Middle-Sized Firm and Beyond: Enablers and Hindrances of the Process over Time

Tutkimukseni keskittyy kasvun vaiheisiin ja valintoihin aikojen kuluessa. Alkukartoituksen pohjalta tarkastelen yritysten keskeisiä päätöksiä kognitioiden ja merkityksellistämisen (sense making) näkökulmista.  Aineisto koostuu perheyritysjohtajien narratiiveista ja arkistoaineistosta (pöytäkirjoista, kirjeistä, päiväkirjoista jne.).  Tutkimus pyrkii selvittämään mihin perheyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät päätökset perustuvat? Kuinka niissä ajatellaan yrityksen menneisyyttä ja/tai tulevaisuutta, sen perustajaa tai jatkajaa, perhettä laajemmin, päätöksentekijää […]

Lue lisää »
Akram Hatami

Ethics of sustainability: How ethics of care and co-responsibly enable ethical decision making in the complex business environment

Ethics of sustainability: How ethics of care and co-responsibly enable ethical decision making in the complex business environment. Research background: This research project aims to explore the ethics of sustainability as a dynamic process that involves mutual development of individual morality and ethically appropriate systems. In conventional sustainability discussion, the relation between ethics and the […]

Lue lisää »
Mariia Syväri

Sopeutuminen ei riitä – Markkinoita on proaktiivisesti muokattava, jotta kestävyysmurros toteutuu

Markkinamuokkauksella (market shaping) tarkoitetaan liike-elämän toimijoiden määrätietoista pyrkimystä muuttaa markkinoiden rakenteita tai synnyttää uusia markkinoita. Kun pandemia, sodat, ilmastonmuutos ja tekoäly monimutkaistavat ja ravistelevat liiketoimintaympäristöjä, yritykset eivät voi, eikä niiden tarvitse tyytyä vain ennakoimaan ja sopeutumaan, vaan ne voivat proaktiivisesti vaikuttaa markkinoiden kehitykseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  Markkinamuokkausta eivät tee vain omia taloudellisia etujaan ajavat […]

Lue lisää »
Johanna Jansson

HRM practices in the era of remote work – Examining implications of the “new normal”  Henkilöstöjohtamisen käytännöt etätyön aikakaudella 

Covid-19-pandemia syöksi työelämän myllerrykseen etätyön nopean yleistymisen myötä keväällä 2020. Pandemia on laantunut, mutta sen työelämään jättämät jäljet vaikuttavat pysyviltä. Euroopan elinkeino- ja työolojen kehittämissäätiön ja Euroopan koulutussäätiön keväällä 2022 teettämässä kyselyssä kolmannes vastaajista oli tehnyt ainakin osittain etätöitä kuluneen kuukauden aikana, ja kaksi kolmesta vastaajasta haluaisi työskennellä etänä. Koska henkilöstöjohtamisen käytäntöjen (HR-käytäntöjen) tulisi heijastella […]

Lue lisää »