Kirjoittaja: Mikko Ranta ja tutkimusryhmä

Mikko Ranta ja tutkimusryhmä

Harmonizing Profit and Planet: Koneoppimisen ja satelliittidatan integrointi ympäristölaskentatoimeen

Nykypäivän kehittyneissä talouksissa rahavirtojen liikkeet tunnetaan hyvin tarkasti. Tämän yhtenä mahdollistajana on hyvin arkinen asia, laskentatoimi. Yritysten yksityiskohtaiset ohjausjärjestelmät rahavirtojen seuraamiseksi ja kattavat raportointijärjestelmät antavat edellytykset yhteiskunnalle perusteelliseen talouden seurantaan. Ilmastonmuutoksen seurauksena näiden järjestelmien rinnalle on nousemassa ohjausjärjestelmät kestävyyden ja vastuullisuuden seuraamiseksi. Erityisesti ympäristöön keskittyessä tätä kutsutaan ympäristölaskentatoimeksi, joka pyrkii tasapainottamaan talouskasvua ekologisen kestävyyden kanssa.  […]

Lue lisää »