Vuosikertomus 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Johanna Vesterinen
toimitusjohtaja, KTT

Tammikuun seitsemäntenä päivänä 2020 Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittamisesta oli kulunut tasan sata vuotta. Pian sen jälkeen maailmaa ravisutti seurauksiltaan vakavin pandemia sataan vuoteen. Liikesivistysrahaston toiminnan kaikilla ulottuvuuksilla läpileikkaavana ajatuksena on vuosisadan halki ollut ajassa eläminen, tulevaisuuden ennakointi ja sen muokkaaminen. Maailman yllättänyt pandemia osoitti ennakoinnin ja varautumisen merkityksen myös apurahayhdistyksen toiminnassa. Liikesivistysrahasto on myös poikkeuksellisena koronavuonna voinut häiriöttä toteuttaa perustehtäväänsä nojaten talouden nousuvuosina suunnitelmallisesti rakennettuun sijoitusomaisuuden hoitoon ja kestävään varainkäyttöön.

Vaikka maaliskuussa 2020 pörssit sukelsivat, Liikesivistysrahaston sijoitusvuosi päättyi hyvin kertomusvuoden lopussa: sijoitussalkun markkina-arvo nousi 156 miljoonaan euroon ja kaikkien sijoitusten tuotto oli 6,9 %, mikä vastaa omaisuuden reaaliarvon säilyttävää pitkän aikavälin 5–7 % tuottotavoitetta.

Toimintansa toisen vuosisadan alkaessa vuonna 2020 Liikesivistysrahasto myönsi apurahoina yhteensä 4,8 miljoonaa euroa, joista 1,5 miljoonaa euroa katettiin erikoisrahastojen käyttövaroista.

Vuoden 2020 apurahakierroksella vastaanotettujen 608 hakemuksen perusteella apurahoja myönnettiin 291 hankkeelle yhteensä 4,44 miljoonaa euroa, 19,4 % hakemussummasta. Satavuotisjuhlavuonna aloitettu tutkimusryhmien monivuotinen apurahoitus sai jatkoa: 12 innovatiivisinta ryhmää saivat 1,05 miljoonaa euroa pääasiassa kaksivuotisia apurahoja. Tuki jakautuu alueellisesti hyvin tasaisesti, sillä hankkeiden suorituspaikkoja ovat kahdeksan yliopistoa eri puolilla Suomea. Painoalueittain eniten tukea saivat tulevaisuuskestävää ympäristöä, liiketoiminnan uudistamista sekä yrittäjyyttä, skaalautumista ja kasvua käsittelevät hankkeet. Tutkimusryhmille myönnettyjen apurahojen tavoitteena on kauppatieteellisen tutkimustavan yhteisöllisyyden ja tutkimuksen vaikuttavuuden kasvattaminen pitkällä aikavälillä.

Hallituksen apurahapäätökset kattavat myös muita apurahastrategiaan sisältyviä yritysmaailman ja akateemisen maailman kohtaamista tukevia kohteita, kuten vasta väitelleiden tohtorien saamat yhteensä 100 000 euron post doc -tutkimusapurahat PoDoCo-pooliin (Post Docs in Companies) osallistuvissa yrityksissä F-Secure, Medified Solutions, Positive Learning ja Valio. Poolirahoituksen tavoitteena on tukea sekä partneriyritysten uudistumista ja kilpailukykyä että tutkijan urakehitystä.

Lahden, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Suomen, Tampereen, Turun ja Vaasan aluetoimikuntien aktiivisuuden ansiosta Kannatusyhdistykseen liittyi kertomusvuonna 14 uutta jäsentä. Kannatusyhdistyksessä on tällä hetkellä 951 jäsentä.

Koronavuoden 2020 helmikuussa toteutettiin viimeinen fyysinen rahaston sidosryhmiä koonnut tapahtuma juuri pandemian kynnyksellä, Liikesivistysrahaston Lahden aluetoimikunnan ja Lappeenrannan−Lahden teknillisen yliopiston yhdessä järjestämä LSR 100-vuotisjuhlaseminaari ”Tutkimus, kehitys ja rahoitus”. Tilaisuudessa kuultiin vilkasta vuoropuhelua LUT-yliopiston tutkijoiden ja alueen vireiden yritysten välillä suomalaisyritysten uudistumisen haasteista ja tarpeista, vaikkei pian lähestyvästä koronapandemiasta vielä tiedetty. On ollut ilahduttavaa nähdä, kuinka useat Liikesivistysrahaston aluetoimikunnat järjestivät toimintaansa uudessa normaalissa ja tekivät lennossa digiloikan virtuaalisten aluevuosikokousten merkeissä. Kaikki yhdistyksen hallinnon kokoukset pidettiin maaliskuusta alkaen onnistuneesti etäyhteyksin. Näin ollen myös Kannatusyhdistys ry piti historiansa ensimmäisen striimatun vuosikokouksen syyskuussa Pörssitalolla.

Aluetoimikuntien ja lahjoittajien jatkuva, vahva sitoutuminen liikesivistyksen edistämiseen on toimintavuoden aikana näkynyt esimerkiksi Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtajana toimineen Juhani Saarikosken testamenttilahjoituksen sekä kiinteistöneuvos, ekonomi Raimo Haavikon lahjoituksen myötä. LSR 100 -juhlakeräyksen päättymisen jälkeen on Liikesivistysrahastolle niin ikään vuonna 2020 myönnetty uusi rahankeräyslupa.

Vallitseva koronapandemia on kirkastanut yhdistyksen sidosryhmien välisen vahvan yhteistyön arvon myös poikkeusoloissa. Tästä kaikesta ahkerasta ja pitkäjänteisestä työstä myös poikkeustilanteessa esitän sydämelliset kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneillemme, lahjoittajille, hallituksen ja valtuuskunnan luottamushenkilöille, aluetoimikunnille sekä toimiston henkilökunnalle. Emme voi tietää, millaisia haasteita tulevaisuus eteemme vielä tuo, mutta olemme rakentaneet vahvan pohjan, jonka varassa voimme ne ratkaista – tuo perusta on yhteistyömme.

LUE KOKO VUOSIKERTOMUSJULKAISU:

Liikesivistysrahaston vuosikertomus 2020 (virtuaalijulkaisu)

Tutustu myös aiempiin vuosikertomuksiin:

Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015