Vuosikertomus 2022

Toimitusjohtajan katsaus

Johanna Vesterinen
toimitusjohtaja, KTT

Yhdessä luottamushenkilöidemme ja muiden keskeisten sidosryhmiemme voimin olemme toteuttaneet vakaasti ydintehtäväämme liiketaloudellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukijana myös kuluneena vuonna, jota koronapandemian jälkeen värittivät Euroopan turvallisuusympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset, uusi geopoliittinen tilanne ja maailmantalouden muutosten moninaiset vaikutukset rahoitusmarkkinoilla.

Erityistä huomiota kiinnitimme seuraavien tutkimusteemojen tukemiseen apurahoin: kyberturvallisuusinvestoinnit, rahoituksen merkitys aloittavien yritysten toiminnassa, liiketoiminnan vihreä siirtymä sekä Suomen asema globaalissa kauppapolitiikassa ja sijoitustoiminnassa.

Liikesivistysrahasto myönsi apurahoina yhteensä 4,8 miljoonaa euroa, joista 1,3 miljoonaa euroa katettiin erikoisrahastojen käyttövaroista. Lisäksi – vuonna 2021 valtuuskunnan vahvistaman lahjoituspäätöksen mukaisesti – rahastomme lahjoitti keväällä 2022 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa kymmenen suomalaisen yliopiston varainhankintaan. Lahjoituskriteereiksi muodostuivat yliopistojen tieteellinen menestys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja alueilta vastaanotetut lahjoitukset viimeisen vuosikymmenen aikana.

Syksyn 2022 apurahakierroksella vastaanotettujen 585 hakemuksen perusteella apurahoja myönnettiin 317 hankkeelle yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Painoalueittain eniten tukea saivat Tulevaisuuskestävä ympäristö (1,1 miljoonaa euroa), Liiketoiminnan uudistaminen (0,9 miljoonaa euroa) ja Datatalous (0,8 miljoonaa euroa).

Tutkimusryhmille kohdennetun tukemme tavoitteena on edistää yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa harjoitettavan kauppatieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta. Kolmivuotisten tutkimusryhmien haussa apurahan sai 14 tulevaisuuteen suuntaavaa tutkimusryhmää, yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset maailmantalouteen ovat johtaneet turbulenssiin arvopaperimarkkinoilla. Liikesivistysrahaston sijoitussalkun markkina-arvo päätyi 161 miljoonaan euroon tilikauden päättyessä. Myös poikkeuksellisina aikoina apurahatoimintamme nojaa pitkäjänteiseen ja suunnitelmallisesti hoidettuun sijoitustoimintaan sekä kestävään varainkäyttöön. Nämä vastuullisen varainhoidon ja -käytön vahvat peruspilarit ovat taanneet tasaisen apurahavirran tuottamisen markkinoiden voimakkaasta heilunnasta huolimatta.

Alkuvuonna koronarajoitusten vallitessa jatkoimme LSR-seminaariperinnettä etäyhteyksin ja loppuvuonna pääsimme jälleen kokoontumaan kasvokkain. Liikesivistysrahaston Hämeen aluetoimikunta ja Lappeenrannan-Lahden Teknillinen yliopisto (LUT) järjestivät 2.2. LSR-webinaarin ”Yrittäjyys, omistajuus ja tutkimusyhteistyö”. Pohjois-Suomen alueen LSR-seminaari yhdessä Martti Ahtisaari Instituutin kanssa 29.9. Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla käsitteli tekoälyn ja alustatalouden myötä kasvanutta tiedon taloudellista merkitystä.

Aluetoimikunnat järjestivät vuosikokouksiaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla pandemiarajoitusten aikana etänä. Rajoitusten väistyttyä lähikokousten vauhtiin päästiin jälleen Raumalla 5.5., Porissa 9.5., Keski-Suomessa 6.6., Keski-Pohjanmaalla 30.8., Hämeessä 28.11., Turussa 30.11. ja Pohjois-Suomessa 2.12.

Liikesivistysrahasto vastaanotti lahjoituksina yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Suomalais-Romanialainen Kauppayhdistys ry:n lahjoituksesta perustettiin 31.1. uusi määrätarkoitusrahasto, Suomalais-Romanialaisen Kauppayhdistyksen rahasto. Kauppaneuvos Jussi Hakalan ja KTT Ulla Hakalan sekä Liedon Säästöpankin lahjoituksista perustettiin 10.3. uusi rahasto Liikesivistysrahaston nimikkorahastoihin, Jussi ja Ulla Hakalan rahasto. Lisäksi perustettiin 8.9. uusi määrätarkoitusrahasto, Finedu-rahasto. Olemme erittäin kiitollisia sekä uusista erikoisrahastoista että aiemmin perustettuihin erikois- ja aluerahastoihin vuoden aikana tehdyistä lahjoituksista!

Kannatusyhdistykseen liittyi kertomusvuonna yhteensä 19 uutta jäsentä Pohjois-Suomen, Uudenmaan, Turun, Rauman, Porin ja Keski-Suomen alueilta aluetoimikuntiemme aktiivisten luottamushenkilöiden työn ansiosta.

Haluan esittää parhaat kiitokseni pitkäaikaiselle hallituksen puheenjohtajallemme yhdistyksen uudistamista vauhdittaneista antoisista yhteistyön vuosista. Lämmin kiitos hyvästä joukkuehengestä ja kaikesta sitoutuneesta työstä kuluneena vuonna myös lahjoittajien edustajille, luottamushenkilöille, asiantuntijoille ja toimiston henkilökunnalle.

LUE KOKO VUOSIKERTOMUSJULKAISU:

Liikesivistysrahaston vuosikertomus 2022 (virtuaalijulkaisu)

Tutustu myös aiempiin vuosikertomuksiin:

Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018