Vuosikertomus 2017

Toimitusjohtajan katsaus

Liikesivistysrahasto - toimitusjohtaja Johanna Vesterinen

Toimitusjohtaja Johanna Vesterinen, KTT

 

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Liikesivistysrahaston erikoisrahastojen lukumäärä, jaetut apurahat, jäsenmäärä ja omaisuuden arvo ovat ilahduttavasti edelleen kasvaneet. Instituutiollamme on näin entistä vahvemmat edellytykset edistää taloudellista sivistystä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi myös rahaston seuraavaa vuosisataa lähestyttäessä.

Tilikauden aikana Liikesivistysrahaston omaisuuden arvo nousi 143,1 miljoonaan euroon ja oma pääoma kasvoi 5,4 miljoonalla eurolla. Vuoden lopulla Kannatusyhdistyksessä oli jäseniä 1091, maanlaajuisen aktiivisen aluetoiminnan ansiosta.

Liikesivistysrahastolla oli kunnia perustaa kaksi uutta erikoisrahastoa tulevaisuuden tueksi, Rauno ja Mervi Laulumaan rahasto ja Teknisen Kaupan Liiton 100-vuotisjuhlarahasto. Lisäksi lahjoituksia ovat kartuttaneet 12 aiemmin perustettua erikoisrahastoa. Rahaston puolesta esitän sydämelliset kiitokset luottamuksesta kaikille lahjoittajille ja lahjoituspäätöksiin vaikuttaneille!

Hallituksen täsmentämillä apurahojen painoalueilla tuetaan Suomen talouden kasvua, yrittäjyyttä ja liike-elämää pitkällä aikavälillä. Apurahatoiminnassa 2017 korostettiin pk-sektorin, varsinkin startup-yrittäjyyden tutkimuksen edistämistä, globaalin liiketoiminnan ja talouskasvun edellytysten tutkimusta sekä aktiivisten yhteyksien luomista yritysmaailman ja tutkijoiden kohtaamisille. Lisäksi tutkimusryhmiä kannustettiin hakemaan apurahaa aiempaa suurempiin ja pitkävaikutteisempiin hankkeisiin tutkimuksen vaikuttavuuden kasvattamiseksi.

Liikesivistysrahasto on jatkanut aktiivista yhteistyötä muiden säätiöiden ja rahastojen kanssa. Tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä edistävän PoDoCo-ohjelman kauden 2017 sitoumus 100 000 euroa oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2016. Tutkijat maailmalle -ohjelmassa on tuettu tohtorikoulutettavien kunnianhimoista tutkimustyötä korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa jakamalla apurahoja yhteensä lähes 100 000 euroa. Suomen tieteen kansainvälistymistä edistävän Säätiöiden post doc -pooliin on kohdistettu 105 000 euroa.

Lisäksi Liikesivistysrahasto tuki 30 000 eurolla nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja vahvistavaa Nuori Yrittäjyys ry:n koulutusohjelmaa ja 20 000 eurolla säätiöiden yhdessä rahoittamaa, nuoren tutkija-yrittäjän urapolkua tukevaa Slush Skolar Award -palkintoa.

Liikesivistysrahaston apurahansaajien tuloksia ja maamme talouden tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytyksiä pohdittiin aluetoimikuntien ja yliopistojen ansiokkaalla yhteistyöllä järjestetyissä seminaareissa Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa ja Helsingissä.

Parhaat kiitokseni ammattitaitoiselle henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille, luottamushenkilöille hallituksessa ja sen valiokunnissa, aluetoimikunnissa ja erikoisrahastoissa. Hyvällä yhteistyöllänne Liikesivistysrahaston tuki tulevaisuudelle on edelleen vahvistunut.

Johanna Vesterinen
toimitusjohtaja, KTT

>> Liikesivistysrahaston 2017 vuosikertomukseen

Tutustu myös aiempiin vuosikertomuksiin:

Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015