Vuosikertomus 2021

Toimitusjohtajan katsaus

Johanna Vesterinen
toimitusjohtaja, KTT

Hyvä yhteistyö Liikesivistysrahaston luottamushenkilöiden ja aluetoimijoiden sekä muiden keskeisten sidosryhmiemme kesken on edistänyt toimintaamme liiketaloudellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukijana edelleen toisena peräkkäisenä koronavuotena 2021. Olemme toimineet apurahatutkijoiden tukena pandemia-ajan pitkittyessä joustavoittamalla jo myönnetyn apurahan käytön ehtoja ajallisesti tai vaihtoehtoisin käyttötarkoituksin.

Apurahatoiminnan painoalueet heijastavat nykyisen toimintaympäristön murrosta. Apurahakohteiden yhteinen nimittäjä on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen nousevat vahvasti esiin tukemissamme hankkeissa.

Liikesivistysrahasto myönsi apurahoina yhteensä 4,8 miljoonaa euroa, joista 1,7 miljoonaa euroa katettiin erikoisrahastojen käyttövaroista. Lisäksi rahastomme päätti osallistua yliopistojen varainhankintaan 2,5 miljoonalla eurolla 30.6.2022 mennessä. Lahjoituksia koskevista allokaatiopäätöksistä tiedotetaan tulevan kevään aikana.

Syksyn 2021 apurahakierroksella vastaanotettujen 495 hakemuksen perusteella apurahoja myönnettiin 266 hankkeelle yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Painoalueittain eniten tukea saivat Tulevaisuuskestävä ympäristö (1,25 miljoonaa euroa), Liiketoiminnan uudistaminen (0,84 miljoonaa euroa) ja Datatalous (0,84 miljoonaa euroa). Liikesivistysrahaston painoalueille sijoittuvissa hankkeissa tutkitaan uraauurtavilla aineistoilla muun muassa alustatalouden vastuullista kehitystä, digitalisaatiossa tarvittavia kyvykkyyksiä, markkinoiden kestävyyttä, lohkoketjuja, rahoitusta, kiertotaloutta ja pelillistämisen etiikkaa.

Tutkimusryhmille kohdennettu monivuotinen tuki jatkui. Tavoitteena on kauppatieteellisen tutkimustavan yhteisöllisyyden ja tutkimuksen vaikuttavuuden kasvattaminen pitkällä aikavälillä: Kolmivuotisten tutkimusryhmien haussa apurahan sai 10 innovatiivista tutkimusryhmää, yhteensä 1,01 miljoonaa euroa, joista lisää tämän julkaisun sivuilla 30–39.

Sijoitussalkun markkina-arvo nousi rahaston historian korkeimpaan arvoon, 181 miljoonaan euroon ja kaikkien sijoitusten tuotto oli 18,7 %. Toimintansa 1.1.2021 aloittanut sijoitusvaliokunta on syventänyt rahaston sijoitusstrategiaa ja -suunnitelmaa sekä edistänyt erityisesti vastuullisen sijoittamisen raportointia hiiliriskianalyysein kuluneena vuonna. Suunnitelmallinen sijoitusomaisuuden hoito ja kestävä varainkäyttö ovat apurahatoiminnan vankat peruspilarit myös jatkossa.

Koronarajoitusten vuoksi fyysisiä seminaareja ei voitu järjestää, mutta apurahatoiminnasta keskusteltiin virtuaalisesti eri tapahtumissa, mm. LUT-yliopiston 6.5. etäyhteyksin järjestämässä Säätiöinfossa.

Aluekokouksia järjestettiin vuoden aikana koronatilanteesta ja sen tuomista rajoituksista huolimatta monin eri tavoin. Lahden ja Hämeenlinnan aluetoimikunnat kokoontuivat 5.2. suunnittelemaan yhdistymistään Hämeen aluetoimikunnaksi – joka vahvistettiin hallituksen päätöksellä 18.3. Liikesivistysrahasto järjesti 22.4. historiansa toisen virtuaalisen vuosikokouksen. Turun aluetoimikunta piti fyysisen vuosikokouksen ikonisessa Marina Palacessa 21.10. Muut aluetoimikunnat pitivät kokouksensa etänä ja syksyllä koronarajoitusten hellitettyä yhdistyksen hallinnon kokoukset pidettiin hybridimallilla. Toivottavasti voimme jälleen tavata monissa rahaston tapahtumissa myös kasvokkain!

Yhdessä olemme toteuttaneet tiiviisti ydintehtäväämme liiketaloudellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukijana läpi koronapandemian värittämän ajan. Maailma, sellaisena kuin sen tunsimme, muuttui äkillisesti tätä vuosikertomusta kootessamme. Työskentelemme johdonmukaisesti tutkimuksen ja koulutuksen edellytysten parantamiseksi myös viimeaikaisen maailmaa ravistavan kriisin keskellä.

Sydämelliset ja kunnioittavat kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka tiiminä teette rahastomme tuloksellisen työn mahdolliseksi: lahjoittajille, hallitukselle, valtuuskunnalle ja niiden puheenjohtajille, valiokunnille, erikoisrahastojen luottamushenkilöille, aluetoimikuntien aktiiveille sekä toimistolle ja sen hienolle tuelle!

LUE KOKO VUOSIKERTOMUSJULKAISU:

Liikesivistysrahaston vuosikertomus 2021 (virtuaalijulkaisu)

Tutustu myös aiempiin vuosikertomuksiin:

Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017