Vuosikertomus 2023

Toimitusjohtajan katsaus

Johanna Vesterinen
toimitusjohtaja, KTT

SUOMESSA JA MAAILMALLA kiihtyvä yhteiskunnallinen murros heijastuu vahvasti myös myöntämiemme apurahojen kohteissa ja niiden tulevaisuuteen orientoituvissa teemoissa. Syksyn 2023 apurahakierroksella vastaanotettujen 766 hakemuksen perusteella apurahoja myönnettiin 409 hankkeelle yhteensä 5,0 miljoonaa euroa. Kaikkiaan tilikauden aikana myönnettiin apurahoja 442 kappaletta, yhteensä 5,4 miljoonaa euroa, erikoisrahastojen ja poolien kautta myönnetyt apurahat mukaan lukien. Liikesivistysrahaston apurahajako on aiemmin ylittänyt viisi miljoonaa euroa rahaston satavuotisjuhlavuonna 2019, joten viimeisin apurahanjako oli merkittävän suuri tuki kauppatieteelliselle tutkimukselle ja koulutukselle Suomessa.

Apurahat sijoittuvat pääosin rahaston viidelle strategiselle painoalueelle: Tulevaisuuskestävä ympäristö, Liiketoiminnan uudistaminen, Johtamisen osaaminen, Datatalous sekä Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu. Tutkijat avaavat hankkeitaan vuosikertomuksessamme ja verkkosivujemme (www.lsr.fi) tutkijablogeissa.

Apurahakierroksella jaettiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa apurahoina 15 tutkimusryhmälle. Tutkimusryhmille osoittamamme tuen avulla toivomme voivamme edistää suomalaisissa yliopistoissa harjoitettavan kauppatieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Tutkimusryhmien 1–3-vuotisissa hankkeissa tutkitaan mm. kiertotalouden johtamista ja materiaalitehokkuutta, kyberturvallisuutta, ilmastonmuutoksen vaikutuksia yritysten toimitusketjuihin, työhyvinvointia ja julkisuuden vaikutusta kasvuyritysten menestykseen. Apurahat jakautuvat valtakunnallisesti kaikkiaan kahdeksan yliopiston tutkimusryhmille Suomessa.

Liikesivistysrahasto tukee edelleen yritysten ja akateemisen maailman välisen yhteistyön rakentumista PoDoCo-poolin (Post Docs in Companies) apurahoin. Vastaväitelleille, yrityksissä jatkotutkimustaan harjoittaville tohtoreille vuonna 2023 myönnetyt yhteensä 92 000 euron apurahat kohdentuvat esimerkiksi AI-aikakauden tiedonsiirron turvallisuutta parantaviin tutkimuksiin ja liiketaloudellisen skaalautuvuuden mallien kehittämiseen. Väitöskirja- ja post doc -tutkijoiden verkottumista korkeatasoisiin ulkomaisiin yliopistoihin tuettiin säätiöiden Tutkijat maailmalle -ohjelmassa 100 000 eurolla ja 45 200 eurolla Säätiöiden post doc -poolissa.

Geopoliittinen epävakaus on heijastunut markkinoiden ajoittain voimakkaanakin heiluntana vuonna 2023, mutta pitkälle aikavälille suuntautuva sijoitustoiminta ja kestävän varainkäytön suunnitelma takaavat tasaisen apurahavirran tuottamisen myös tulevaisuudessa. Vuoden lopussa sijoitussalkun markkina-arvo nousi 162 miljoonaan euroon.

Alkuvuonna jatkoimme Liikesivistysrahaston jo vuotuiseksi perinteeksi muodostunutta seminaarisarjaa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Handelshögskolan vid Åbo Akademi järjestivät yhteistyössä Liikesivistysrahaston Turun aluetoimikunnan kanssa Tukea Suomen tulevaisuudelle -seminaarin 28.2. Turun yliopistolla. Tutkimusryhmien johtajien sekä Liikesivistysrahaston hallituksen ja aluetoimikunnan puheenjohtajien esitykset johdattivat runsaslukuisen osallistujajoukon pohtimaan kauppatieteellisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyömuotoja kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.

Kannatusyhdistykseen liittyi yhteensä 29 uutta jäsentä Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Suomen, Tampereen, Turun, Uudenmaan ja Vaasan alueiden aktiivisen työn ansiosta. Parhaat kiitokset aluetoimikuntiemme aktiivisille luottamushenkilöille sekä erikoisrahastojen yhteyshenkilöille jäsen- ja varainhankinnan edistämisestä!

Lämpimät kiitokseni hallituksen puheenjohtajalle aktiivisesta ja kannustavasta tuesta ja työstä rahaston ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Haluan kiittää myös kevääseen 2023 saakka toiminutta hallituksen puheenjohtajaa sekä kaikkia luottamushenkilöitä ja lahjoittajien edustajia aktiivisesta työstä liikesivistyksen hyväksi eri puolilla Suomea! Parhaat kiitokseni kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä myös asiantuntijoille sekä toimiston henkilökunnalle.

 

LUE KOKO VUOSIKERTOMUSJULKAISU:

Liikesivistysrahaston vuosikertomus 2023 (virtuaalijulkaisu)

Tutustu myös aiempiin vuosikertomuksiin:

Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019