Vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Johanna Vesterinen
toimitusjohtaja, KTT

Liikesivistysrahasto on sadan vuoden ajan rakentanut rohkeasti tulevaisuutta myöntämällä apurahoja instituution visionääristen perustajien hengen mukaisesti. Rahaston pitkäjänteinen tuki kauppatieteellisen tutkimuksen ja liiketalouden koulutuksen hyväksi on ollut erityisen merkityksellistä yhteiskunnan murrosvaiheissa. Niin tässäkin ajassa.

Liikesivistysrahaston tuki tutkimukselle ja koulutukselle kasvoi 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi miljoonalla eurolla, jolloin apurahoina jaettiin viisi miljoonaa euroa. Juhlavuonna myönnettiin ensimmäistä kertaa tukea kolmivuotisille tutkimusryhmille. Liikesivistysrahaston tavoitteena on edistää kauppatieteellisen tutkimustavan yhteisöllisyyttä ja kasvattaa tutkimuksen vaikuttavuutta pitkäjänteisellä tutkimusryhmille kohdennetulla tuella. Apurahansaajien tulevaisuuden tuen perustana on rahastomme vahvana jatkunut talouden kehitys myös kuluneen tilikauden aikana.

Stipendivaliokunnan, hallituksen ja valtuuskunnan uudistamat strategiset apurahalinjaukset näkyvät Liikesivistysrahaston painoalueina, jotka heijastavat toimintaympäristön murrosta. Läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. Eniten myöntöjä ohjautui painoalueittain tulevaisuuskestävän ympäristön, liiketoiminnan uudistamisen ja datatalouden tutkimukseen. Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu sekä johtamisen osaaminen olivat myös vahvasti esillä yhteensä 1,4 milj. euron apurahasummalla.

Apurahakierroksen 2019 myönnöt kattavat 17,7 % juhlavuoden viestintäkampanjan tuomasta ennätyksellisestä 28,5 miljoonan euron hakemussummasta. Apurahan sai yhteensä 411 hakijaa. Tutkimusryhmistä viisi innovatiivisinta saivat kukin kolmivuotisen 200 000 euron apurahan. Yhteensä 14 tutkimusryhmän Liikesivistysrahastolta saama tuki apurahoina on 1,5 miljoonaa euroa. Kolmivuotiset tutkimusryhmät tutkivat työelämän tunnetaitojen pelillistämistä, kyberfyysisiä palveluja, vastuullisen liiketoiminnan mittareita, päätöksenteon analytiikkaa ja terveysinnovaatioiden syntymistä. Aktiivinen apurahayhteistyö muiden suomalaisten säätiöiden ja rahastojen kanssa on jatkunut vuoden aikana tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä edistävässä PoDoCo-poolissa, tohtorikoulutettavia tukevassa Tutkijat maailmalle -ohjelmassa ja Suomen tieteen kansainvälistymistä edistävässä Säätiöiden post doc -poolissa. Tieteen tuen lisäksi Liikesivistysrahasto on rahoittanut edelleen Nuori Yrittäjyys ry:n koulutusohjelmaa ja Slushin tiedepalkintoa yhteistyössä muiden apurahasäätiöiden kanssa.

Aluetoimikuntien ja lahjoittajien vahvan sitoutumisen ansiosta on toimintavuoden aikana perustettu viisi uutta erikoisrahastoa. Pohjois-Karjalan alueella on perustettu yrittäjyyden ja vähittäiskaupan tutkimusta ja koulutusta sekä osuustoiminnan tutkimusta edistävät rahastot, Martti ja Vieno Timosen rahasto ja Broman Groupin rahasto sekä Pohjois-Karjalan osuustoimintarahasto. Turun alueella on perustettu vastaavasti kaksi uutta erikoisrahastoa: Virtanen Yhtiöt Oy:n rahasto ja Turun Seudun Osuuspankin rahasto. Liikesivistysrahasto on kiitollinen kaikille lahjoittajille.

Hallituksella on ollut ilo hyväksyä 12 uutta Kannatusyhdistyksen jäsentä Keski-Pohjanmaan, Mikkelin ja Turun aluetoimikuntien aktiivisuuden ansiosta. Vuoden 2019 päättyessä Kannatusyhdistykseen kuului 965 jäsentä.

LSR 100 -juhlaseminaarit järjestettiin syksyllä 2019 aluetoimikuntien ja yliopistojen yhteistyöllä Joensuussa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa Pohjois-Karjalan alueen juhlaseminaarissa kuultiin apurahatutkijoiden ja yrittäjien näkökulmia paikallisen työelämän ja yrittäjyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Etelä-Karjalan juhlaseminaarissa LUT-yliopistolla keskusteltiin liiketaloudellisen tutkimuksen rahoituksesta ja tuloksista. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Martti Ahtisaari Instituutin kanssa järjestetyssä Pohjois-Suomen juhlaseminaarissa käsiteltiin datataloutta globaalisti vastuullisissa verkostoissa.

Yhdistyksemme 100-vuotisjuhlavuonna julkaistu historiikki kuvaa, kuinka rahastomme on vaikuttanut kauppatieteiden ja liiketalouden koulutuksen edistämiseen maassamme. Instituution satavuotisen matkan vaiheita on dokumentoitu myös Tukea tulevaisuudelle -elokuvaan, joka on nähtävissä www.lsr.fi-sivuillamme. Juhlavuosi huipentui 7.11. Finlandia-talolla pidettyyn lämminhenkiseen vuoden 2019 apurahansaajien, liikesivistyksen tukijoiden ja ystävien juhlaan.

Juhlapuhujaa, eduskunnan puhemies Matti Vanhasta mukaillen, Liikesivistysrahaston aktiivisilla ja sitoutuneilla sidosryhmillä on vuosisadan aikana ollut ainutlaatuinen kyky jättää toiminnallaan rakentava jälki tulevien sukupolvien hyväksi.

Tästä kaikesta hyvästä yhteistyöstä ja sen jatkumisesta rahastomme uuden vuosisadan alkaessa esitän sydämelliset kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneillemme, lahjoittajille, hallituksen ja valtuuskunnan luottamushenkilöille, aluetoimikunnille, kunniajäsenille ja toimiston henkilökunnalle. Lämmin kiitokseni 100-vuotisjuhlavuoden onnistumisesta myös seuraaville: juhlatoimikunta, yliopistot eri puolilla Suomea, Finlandia-talo ja ja Lagus Productions Oy, Kaskas Media Oy ja Salvia Design.

Lopuksi haluan toivottaa sekä apurahansaajillemme että kaikille sidosryhmillemme voimia ja tulevaisuudenuskoa 2020-luvulle. Yhdessä tulemme selviytymään myös edessä olevista haasteista.

LUE KOKO SATAVUOTISJUHLAVUODEN VUOSIKERTOMUSJULKAISU:

Liikesivistysrahaston vuosikertomus 2019 (selattava e-julkaisu)

Tutustu myös aiempiin vuosikertomuksiin:

Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015