Historiikin julkistus käynnisti rahaston satavuotisjuhlinnan

Liikesivistysrahaston satavuotishistoriikki Talouden liikettä ja sivistystä julkistettiin ystävänpäivän iltana 14.2.2019 Kämpin arvokkaassa Kansallissalissa. Teos innosti kutsuvieraita pohtimaan suuria kaaria sekä LSR:n että Suomen historiassa.

– Tunnen suurta arvostusta sadan vuoden takaisia edeltäjiämme kohtaan. He saivat paljon aikaan, kiitti hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen avauspuheessaan.

Historiikin kirjoittaja, FT, historioitsija Tero Halonen muistutti kuulijoita yhteiskunnallisesta tilanteesta, johon Liikesivistysrahasto aikanaan vuonna 1919 perustettiin. Suomi eli murroskautta, joka aiheutti koko yhteiskuntaa koskevia mullistuksia. Samaan aikaan kansa kärsi suoranaista nälänhätää, ja inflaatio oli korkealla.

– Esimerkiksi opettajat ja virkamiehet olivat vaikeassa asemassa, Halonen taustoitti.

Liikesivistysrahaston perustajat halusivat nostaa 1911 perustetun Kauppakorkeakoulun oppilaitoksesta yliopistotasolle, ja siinä he myös onnistuivat. LSR:n synty ja kehitys kirittivät suomalaisen liike-elämän vahvistumista ja samalla koko Suomen hyvinvoinnin ja vaurastumisen aikakautta.

LSR:n hallituksen puheejohtaja Reijo Karhinen avasi historiikin julkistustilaisuuden.
KTT Mika Pantzar luottaa kauppatieteellisen tutkimuksen laatuun myös tulevaisuudessa.
KTT Mika Pantzar luottaa kauppatieteellisen tutkimuksen laatuun myös tulevaisuudessa. Kuvassa myös FT Tero Halonen ja LSR:n toimitusjohtaja, KTT Johanna Vesterinen.

Rahaston historian käännekohdista Halonen nosti esiin erityisesti toisen maailmansodan jälkeisen energisen jälleenrakennuksen ajan. Silloin kehittyi myös LSR:n aluetoiminta.

–Haluttiin luoda ikään kuin suomalaisen liike-elämän kulttuurirahasto, Halonen vertasi. Toinen olennainen käänne oli Kauppakorkeakoulun valtiollistaminen 1973–74. Se antoi mahdollisuuden tukea myös muuta kauppatieteellistä tutkimusta.

Liikesivistysrahaston kehitys on kulkenut käsi kädessä tieteen säätiörahoituksen kasvun kanssa. Muutoksen voi Halosen mukaan kiteyttää siihen, että perustettaessa LSR oli Kauppakorkeakoulun tukemiseen keskittyvä, herraklubin piirteitä sisältänyt rahasto.

– Sittemmin LSR on kehittynyt laajasti tutkimusta tukevaksi vahvaksi toimijaksi, joka kuuluu Suomen suurimpiin tiedettä tukeviin yhdistyksiin.

Tuoreet menetelmät suuntaavat tulevaa tutkimusta

Menneisyyden juhlistamisen lisäksi tilaisuudessa luodattiin myös tulevaa. Kauppatieteiden tohtori Mika Pantzar avasi näkökulmia kauppatieteellisen tutkimuksen uusimpiin suuntiin. Pantzar nosti esiin erityisesti tutkimusmenetelmät: määrällisen ja laadullisen tutkimuksen vastakkainasettelun aika on hänen mukaansa ohi.

– Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen jyrkkä rajanveto alkaa olla taakse jäänyttä aikaa. Kiinnostavin tutkimus on mixed methods -tutkimusta, jossa hyödynnetään molempia, Pantzar sanoi.

Esimerkkeinä professori mainitsi big dataa kuten vaikkapa kehotietoa ja rahavirroista saatavaa tietoa käsittelevän tutkimuksen.
Pantzar luottaa kauppatieteellisen tutkimuksen laatuun myös tulevaisuudessa. Hän sanoi olevansa silti huolissaan apurahatutkijoiden asemasta yliopistolla ja erityisesti kansainvälisten apurahansaajien kiinnittymisestä omaan laitokseensa.

– Jos ihminen hankkii rahoitusta, niin laitosten pitäisi kantaa vastuu siitä, että tämä ihminen myös integroituu sinne.

Hallituksen puheenjohtaja Karhinen muistutti illan aikana kutsuvieraita siitä, että LSR:n tavoitteet ovat yhä samat kuin sata vuotta sitten.

– Tehtävä on edelleen luoda lisää arvoa jo saavutetun päälle. Meillä on siihen helpommat lähtökohdat kuin LSR:n perustajilla. Siksi meillä täytyy olla rohkeutta saadaksemme aikaan todellista vaikuttavuutta, Karhinen sanoi.

Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori Johanna Vesterinen esitti kiitokset historiikin kirjoittajalle ja teoksen koko laajalle tuotantotiimille, ohjausryhmälle ja toimiston henkilökunnalle. Toimitusjohtaja totesi puheenvuorossaan lisäksi, että korkeatasoinen kauppatieteellinen koulutus nojaa kansainvälisen tason tutkimukseen ja nämä ovat ne menestymisen peruspilarit, joita Liikesivistysrahasto haluaa tukea myös tulevaisuudessa.

– Jatkamme siis ahkerien, rohkeiden ja visionääristen Liikesivistysrahaston perustajien viitoittamalla tiellä eteenpäin. Kiitos siitä, että olette tässä tärkeässä tehtävässä kanssamme mukana, hyvässä yhteistyössä!

 

Ystävänpäivän julkistusjuhla käynnisti samalla LSR:n satavuotisjuhlavuoden. Juhlinta jatkuu alueseminaareilla eri puolilla Suomea ja huipentuu pääjuhlaan Helsingin Finlandia-talolla 7. marraskuuta. Vuoden aikana LSR jakaa ennätysmäärän eli viisi miljoonaa euroa apurahoja sekä pitää esillä kauppatieteellistä tutkimusta.