Katri Kauppi ja tutkimusryhmä

Climate change impact on supply chains – risk identification, preparation and adaptation

Tämän vuoden uutisointi on toistuvasti nostanut esille sen karun tosiasian, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä ympäri maapalloa. Ilmastokriisi on aikamme keskeisiä haasteita. Sen mukanaan tuomat haasteet alkavat nyt näkyä entistä enemmän myös yritysten toimitusketjuissa. Ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt, merenpinnan nousu sekä esimerkiksi paikalliset ilmastomuutokset, joilla on vaikutuksia kasvuolosuhteisiin, näkyvät kansainvälisissä toimitusketjuissa mm. logistisina vaikeuksina, toimitushäiriöinä sekä kohonneina kustannuksina.  

Hanke tuottaa arvokasta tietoa muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä 

Huolimatta ilmastonmuutoksen kasvavista haitoista, aihepiiristä on toimitusketjun tieteenalalla yllättävän vähän tutkimusta. Myös yritysten varautumisen ilmastonmuutoksen riskeihin on todettu olevan vielä varsin alkutekijöissään.  Professori Katri Kaupin ja tutkimusryhmän kolmevuotinen projekti pyrkii tuottamaan sekä tieteenalalle että yrityksille ja julkisorganisaatioille tärkeää tietoa siitä, kuinka toimitusketjustrategioita pitää uudistaa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä eli muuttuvaa ilmastoa ja sen mukanaan tuomia haasteita. Tutkimusprojekti on näin linjassa Liikesivistysrahaston vuoden 2023 painoalueen Liiketoiminnan uudistaminen kanssa.  

Tutkimusprojektilla on 3 päätavoitetta: 

  1. Ymmärtää ilmastonmuutoksen aiheuttamat toimitusketjuriskit sekä niiden taloudelliset vaikutukset 
  1. Tunnistaa strategioita, joiden avulla ilmastonmuutoksen riskeihin voidaan toimitusketjuissa valmistautua ja sopeutua 
  1. Ymmärtää mahdollisia käytöksellisiä vinoumia, jotka voivat haitata päätöksentekijöiden valmistautumista ja mukautumista näihin riskeihin ja tarjota keinoja oikeinlaisen varautumiskäytöksen kannustamiseksi. 

Tutkimusryhmän tausta 

Tutkimusryhmämme koostuu kahdesta professorista, 1 post-doc -tutkijasta sekä 1 tohtoriopiskelijasta. Professori Kauppi toimii tutkimuksen vastuullisena johtajana. Hänen asiantuntemustansa ovat toimitusketjujen hallinta ja organisaatioiden hankintakäyttäytyminen. Rahoituksen professori Markku Kaustia on mukana projektissa sen ensimmäisen tavoitteen osalta, ja tuo alan osaamista mukaan ilmastonmuutoksen toimitusketjuriskien taloudellisten vaikutusten arvioimiseen. Post doc -tutkija Reza Movarrei on erikoistunut käyttäytymistieteelliseen kokeelliseen tutkimukseen. Tohtoriopiskelija Peter Gaggl tekee väitöskirjaansa hankkeen parissa, keskittyen ilmastonmuutoksen riskienhallintaan toimitusketjuissa. 

Tutkimusryhmä kiittää Liikesivistysrahastoa tuesta projektille. Tulemme raportoimaan tutkimuksen tuloksia paitsi tieteellisissä julkaisuissa, myös useiden kanavien kautta liikkeenjohdolle. 


DSc (Econ) Katri Kauppi: Climate change impact on supply chains – risk identification, preparation and adaptation, Aalto-yliopisto, 90 000 € (apurahakierros 2023, 24 kk)


Artikkelikuvassa vasemmalta: Peter Gaggl, Reza Movarrei ja Katri Kauppi.

Profiilikuva: Jaakko Kahilaniemi.