Liikesivistysrahaston kunniapuheenjohtaja

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi hallituksen jäsenenä erityisen suuresti ansioituneen henkilön. Yhdistyksellä voi samanaikaisesti olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistyksen kunniapuheenjohtaja on 10.4.2019 alkaen kauppatieteiden tohtori Matti Lehti (s. 1947). Matti Lehti on Liikesivistysrahaston hallituksen vuosien 1994–2018 jäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2000–2012. Hän väitteli kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 1990 Helsingin kauppakorkeakoulusta. Lehti toimi Tietotehtaan (TietoEnator, nyk. Tieto Oyj) toimitusjohtajana 1989–2005 ja hallituksen puheenjohtajana 2006–2008.

Helsingin kauppakorkeakoulun vuosien 2005–2009 kanslerina Matti Lehti oli Aalto-yliopiston perustamisvaiheen aktiivinen toimija ja yksi säädekirjan allekirjoittajista vuonna 2008. Liikesivistysrahasto tuki Lehden puheenjohtajakaudella Aalto-yliopiston perustamista lahjoittamalla vuosien 2008–2011 pääomakeräykseen 22 milj. euroa. Lehden elämäntyö ja Liikesivistysrahaston tuki Kauppakorkeakoulun tieteellisen tutkimustyön edistämisessä on huomioitu Aalto-yliopiston vuonna 2016 perustamassa Matti Lehti -nimikkoprofessuurissa. Professuuri kuuluu liiketaloustieteellisen päätöksenteon alaan.

Liikesivistysrahasto 100 vuotta

Liikesivistysrahaston kunniajäsenet

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Liikesivistysrahaston kunniajäsenet ovat:

Kauppaneuvos, KTT h.c. Magnus Bargum (s. 1947)
– Algol Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1975
– Algol Oy:n toimitusjohtaja 1985-2012
– LSR:n hallituksen jäsen 1997–2018
– LSR:n hallituksen stipendivaliokunnassa 2000–2018

Lääketieteen tohtori h.c. Keijo Ketonen (s.1942)
– TS-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja 1982–2010
– Turun Sanomien varatoimitusjohtaja 1976–1981
– Turun Sanomien suunnittelu- ja kehitystoimen johtaja 1970–1975
– LSR:n hallituksen jäsen 1991–2015
– LSR:n hallituksen työvaliokunnassa 2000–2015

Kauppaneuvos, varatuomari Pentti Kivinen (s. 1943)
– Suomen Messut Osuuskunnan toimitusjohtaja 1993–2011
– Tukkukauppojen Oy:n pääjohtaja 1985–1992
– Rautakonttori Oy:n toimitusjohtaja 1977–1984
– Suomen Tukkukauppiaiden Liiton lakimies 1969–1971
– Suomen Tukkukauppiaiden Liiton johtaja 1971–1977
– LSR:n hallituksen jäsen 1979–2014, varapuheenjohtaja 2001–2014
– LSR:n hallituksen työvaliokunnassa 1986–2014

Varatuomari Timo Laatunen (s. 1935)
– Suomen Työnantajain Keskusliiton toimitusjohtaja 1971–1975
– Teollisuuden Keskusliiton toimitusjohtaja 1975–1979
– Aamulehti-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja 1979–1992
– LSR:n hallituksen jäsen 1987–2005
– LSR:n hallituksen työvaliokunnassa 1991–2005

Kauppatieteiden tohtori Aatto Prihti (s. 1939)
– Orion pääjohtaja 1991–1996
– Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri 1995–2004
– SITRA:n yliasiamies 1997–2004
– LSR:n hallituksen jäsen 1981–2011
– LSR:n hallituksen työvaliokunnassa 1983–2011
– LSR:n hallituksen stipendivaliokunnassa 1981–2006, pj. 1983–2006