Kirjoittaja: Tuomas Möttönen

Tuomas Möttönen

Tienraivaajia ja jälleenrakentajia: uusi kirja suomalaisesta yrityshistoriasta

Tienraivaajia ja jälleenrakentajia kirjassa valaistaan Suomen talouden ja yrittäjyyden historiaa itsenäistymisestä jälleenrakentamiseen. Kokoamassani ja toimittamassani teoksessa eturivin talousalan asiantuntijat käsittelevät itsenäistymisen jälkeisen ajan talous- ja yrityselämän kehitystä. Kirjan artikkelit kuvaavat aikajakson talouden toimialoja ja kertovat keskeisten henkilöiden elämäntarinoita. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat oman alansa pioneereina ja tienraivaajina toimineet yrittäjät. He ovat kehittäneet ja tuoneet ulkomailta […]

Lue lisää »
Tuomas Möttönen

Ensimmäinen englanninkielinen suomalaisesta yrittäjyyskasvatuksesta kertova oppi- ja tietokirja julkaistiin 14. Yrittäjyyskasvatuspäivillä Mikkelissä

Vuonna 2019 julkaistiin yrittäjyyskasvatuksen oppi- ja tietokirja Yrittäjät Suomessa: elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan (JAMK). Oppikirja on opetuskäytössä. Tarvetta on ilmaantunut tehdä sen pohjalta yrittäjyyskasvatukseen soveltuvaa lisäopintomateriaalia. Englanninkielisestä versiosta on kysyntää, mikä tulee kasvamaan, kun yrittäjyys-kasvatuksessa painottuu kansainvälinen ulottuvuus. Olen tuottanut englanninkielisen yrittäjyyskasvatukseen soveltuvan oppi- ja tietokirjan. Kirjan nimi on Finnish Entrepreneurs: From Freedom of Occupation to the […]

Lue lisää »
Tuomas Möttönen

Yrittäjyyskasvatukseen soveltuva oppi- ja tietokirja yrittäjistä ja yrittäjyydestä julkaistaan Yrittäjän päivänä 5.9.

Yrittäjyydellä on suuri vaikutus yhteiskunnan kehitykseen. Jotta yrittäjyyden merkitys ymmärretään nyky-yhteiskunnassa, on syytä tuntea yrittäjyyden ja yrittäjien historia. Yrittäjyyden ymmärtämistä historiallisena ilmiönä tarvitaan myös yrittäjyyskasvatuksessa, mikä on keskeisessä asemassa koulutuspolitikassa.   Väitöstutkimustani tehdessäni havaitsin, että yrittäjyydestä ei ole tehty historiallisia tarkastelua. Yrittäjyyskasvatuksesta on yleensä vähän oppimateriaalia. Olen saanut valmiiksi kirjan Yrittäjät Suomessa – elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan […]

Lue lisää »