Apurahat

Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta erityisesti liiketaloustieteiden aloilla. Apurahoja myönnetään uransa eri vaiheissa oleville tutkijoille vuosittain noin kolmen miljoonan euron verran. Lisäksi myönnetään tunnustus- ja opinnäytepalkintoja, joiden kohteissa huomioidaan erikoisrahastojen sääntöjen mukaiset lahjoittajien toiveet.

Liikesivistysrahaston tehtävänä on toimia lähellä liike-elämää ja rakentaa tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja liiketalouden koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palveleviksi.

Apurahatoiminnan painoalueet

Apurahakierroksella sovelletaan rahaston hallituksen määrittelemiä linjauksia painoalueista. 
Vuoden 2018 painoalueet ovat:

  • digitaalisuus liiketoiminnan edistäjänä,
  • yrittäjyys (mm. yrittäjyyskasvatus, tutkimuslähtöinen startup, sisäinen yrittäjyys),
  • yritystoiminnan esteitä, normien identifioimista ja sääntelyä käsittelevät tutkimus- ja muut hankkeet,
  • toimialojen ja organisaatioiden uudistamiseen keskittyvä tutkimus sekä
  • yritysten johtaminen ja johtamiskoulutus

Painoalueille kuuluvat tutkimushankkeet ja muut hankkeet, jotka pitkällä aikavälillä avaavat uusia mahdollisuuksia Suomen talouden kasvun, yrittäjyyden ja liike-elämän tukemiseen.

Apurahojen hakuaika

Liikesivistysrahaston apurahojen haku vuonna 2018 oli 1.6.-15.8. Hakukierroksesta ilmoitetaan vuosittain verkkosivujemme lisäksi suurimmissa päivälehdissä toukokuun loppupuolella. Apurahat julkistetaan yleensä joulukuun puoliväliin mennessä rahaston verkkosivuilla ja myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse.

Liikesivistysrahaston apurahojen kohteet

Apurahojen turvin suoritettavat tutkinnot, tieteenalat ja tutkimusteemat vaihtelevat, mutta jokainen tuettu kohde on osa suomalaista kauppatieteellistä tutkimusta tai liiketalouden koulutusta. Liikesivistysrahasto tukee erityisesti väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkimusta. Painoalueet ovat olleet käytössä vuoden 2016 apurahakierroksesta lähtien ja ne päivitetään vuosittain ennen uuden apurahakierroksen avaamista. Pitkäaikaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta tuetaan mm. Säätiöiden post doc -poolissa sekä SCANCOR post doctoral fellowship– ja Tutkijat maailmalle -ohjelmissa. Liikesivistysrahasto on mukana edistämässä tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä Post Docs in Companies -ohjelmassa. Ohjelma lisää akateemisen tutkimuksen kilpailukykyä ja suomalaisten yritysten strategista uusiutumista sekä nuorten tohtorien työllistymistä. Tuemme myös kansainvälistymistä edistäviä hankkeita ja opetusaineiston kehittämistä. Apurahan saajan aiempi koulutus voi olla myös muulta kuin liiketalouden alalta ja edustaa uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia.

Apurahoja myönnetään pääasiassa suomalaisille tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä kotimaisille yhteisöille. Ulkomaalaisilla hakijoilla on oltava selkeä yhteys suomalaiseen yliopistoon, tutkimusyhteistyötä suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tai erityisen hyvät perustelut siitä, miten tutkimus voi hyödyttää suomalaista liike-elämää.

Erikoisrahastot voivat myöntää apurahoja sääntöjensä mukaisesti myös erityisille hakijaryhmille.

Apurahoja ei myönnetä perustutkintoihin, esimerkiksi ekonomi-, tradenomi- ja KTM-tutkintojen suorittamiseen eikä pääsääntöisesti MBA-tutkintoihin. Kotimaisiin perustutkintoihin sisällytettävät vaihto-opinnot eivät ole apurahakohteita, kuten eivät myöskään yksittäiset kurssi-, tutustumis- tai harjoittelumatkat. Tämä rajoitus ei välttämättä koske yhteisöjen organisoimia projekteja, joiden rahoitusta harkitaan suunnitelman laadukkuuden pohjalta.

Apurahojen käyttöaika

Apurahoja myönnetään enintään 12 kk tieteelliseen työskentelyyn ja esim. konferenssimatkoihin. Apurahan nostaminen edellyttää maksuaikataulun yksilöivää maksusitoumusta, jonka apurahan saaja allekirjoittaa sähköisesti nostaessaan ensimmäistä erää. Apurahan nostaminen on aloitettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua myöntökirjeen päivämäärästä. Tämän jälkeen myöntöpäätös ei ole voimassa ja apuraha katsotaan peruuntuneeksi.

Liikesivistysrahaston apurahat myönnetään hakukierrosta seuraavalle kalenterivuodelle. Poikkeuksen muodostavat konferenssi- ja muut opintomatkat, jotka voivat ajoittua jo hakemusvuoden syksyyn, 1. lokakuuta alkaen. Edellytyksenä on vastuujärjestäjän hyväksymisilmoitus tai kutsukirje. Huomaa kuitenkin, että matka-apurahojen päätökset tulevat vasta joulukuussa (mukaan lukien jo hakemusvuoden syksyyn ajoittuvat matkat ja konferenssit).

Kalenterivuotta pidemmissä hankkeissa, kuten yleensä väitöskirjatutkimuksessa, edellytetään hankesuunnitelman lisäksi vuositason tutkimussuunnitelmaa. Keskeneräisten hankkeiden osalta on hakemuskierroksen yhteydessä toimitettava aina väliraportti. Hankkeen päätyttyä on viipymättä toimitettava loppuraportti, joka laaditaan sähköisessä apurahajärjestelmässä.

Oletko hakemassa apurahaa?

Jos olet hakemassa apurahaa, siirry tänne. Muista lukea ohjeet tarkkaan! Ylimalkainen hakemus tulee usein hylätyksi.

Yhteydenotot ja lisätietoja: apurahat(at)lsr.fi