Rahankeräyslupa

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:llä (jäljempänä myös ”LSR”) on rahankeräyslupa, jonka tunnistetiedot ovat seuraavat:

Rahankeräysluvan saaja:
Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämispäivä:
RA/2019/300, 28.3.2019

Keräyksen toimeenpanoaika:
28.3.2019 – 27.3.2020

Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n sääntöjen mukaisesti apurahoina kauppatieteellisen tutkimuksen ja liiketaloustieteellisen koulutuksen tukemiseen

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää:
Kerättävät varat pyritään käyttämään vuosien 2019 ja 2020 aikana, jollei lahjoittaja määrää lahjoituksessaan muuta

Käytännön toimeenpanija:
Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry