Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu

Hakuaika 1.6.–15.8.2024

Liikesivistysrahaston temaattinen erikoishanke Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu on Suomen kilpailukyvylle tärkeä kehityskohde. Vuosina 2024–2026 myönnettävillä apurahoilla Liikesivistysrahasto haluaa kannustaa korkeatasoista kauppatieteellisen alan tutkimusta valitusta teemasta.

Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä kaupallistaminen liittyy usein:  

  • yritysten liiketoiminnan, innovaatiojohtamisen, valmistuksen, palvelujen ja liiketoimintakonseptien onnistuneeseen skaalaamiseen kansainvälisillä markkinoilla
  • digitaalisten kanavien ja konseptien onnistuneeseen hyödyntämiseen 
  • sekä onnistuneeseen hinnoitteluun.

Temaattiseen erikoishankehakuun osallistuminen tapahtuu sähköisessä hakemusjärjestelmässä apurahakierroksen hakuaikana 1.6.–15.8.2024.

  • Hakija vastaa erikoishanketta koskeviin kysymyksiin hakulomakkeella. Muilta osin hakemus arvioidaan yleisin hakukriteerein.
  • Liikesivistysrahasto päättää erikoishankkeiden määrän hakemuksista tehdyn arvioinnin perusteella.
  • Apurahat voivat olla yksi- tai useampivuotisia.