Kirjoittaja: Matias Kivikangas

Matias Kivikangas

Monitavoitteisen päätöksenteon psykologinen kuorma ja sen yhteys päätösten laatuun

Liikemaailman ja julkisen sektorin päätöksenteossa joudutaan varsin yleisesti harkitsemaan useita tavoitteita samanaikaisesti. Päätöksentekoon on tarjolla lukuisia tietokonepohjaisia apuvälineitä, joissa yleisesti käyttäjä joutuu vertailemaan lukuisia parittaisia vaihtoehtoja peräkkäin preferenssien selvittämiseksi. Tällaisten pienten päätösten toistuva tekeminen on kuitenkin päättäjälle raskasta, mitä ei tyypillisesti ole huomioitu. Tekemämme kokeen avulla selvitimme, että kun tavoitteita on enemmän kuin 2–5, päätöksentekijä […]

Lue lisää »