Kirjoittaja: Heli Nissilä

Heli Nissilä

The Emergence of Impact Investing as a New Market Category in the Nordics

Akuutit systeemiset ympäristö- ja yhteiskunnalliset ongelmat – kuten ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset – herättävät lisääntyvää kiinnostusta liikkeenjohdollisina kysymyksinä. Yrityksiin kohdistuukin tänä päivänä kasvavia odotuksia sen suhteen, että ne auttaisivat ratkaisemaan näitä kiireellisiä ja viheliäisiä haasteita. Eräs uusi tapa, jonka kautta taloudellisia resursseja ohjautuu tuottamaan ekologisia ja yhteiskunnallisia lopputulemia, on vaikuttavuussijoittamisen nouseva markkina. […]

Lue lisää »