APURAHAT

Liikesivistysrahasto on 105 vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta erityisesti liiketaloustieteiden aloilla. Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen ovat Liikesivistysrahaston tukemien hankkeiden läpileikkaavia tavoitteita. Apurahoista suurin osa kohdistuu väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkijoille. Apurahan saajan aiempi koulutus voi olla myös muulta kuin liiketalouden alalta ja edustaa uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia. Erikoisrahastojen sääntöjen puitteissa tukea myönnetään lisäksi lahjoittajien tarkoittamille erityisille hakijaryhmille.

Liikesivistysrahasto on 100-vuotisjuhlavuodestaan 2019 lähtien luonut vakautta pitkäjänteiseen tutkimustyöskentelyyn myöntämällä monivuotisia tutkimusryhmien apurahoja. PI:n (Principal Investigator) johdolla tutkimusryhmien uraa uurtavissa 1─3-vuotisissa hankkeissa työskentelee tyypillisesti väitöskirja- ja post doc -tutkijoita. Vuoteen 2023 mennessä 68 hanketta on saanut tukea yhteensä 5,9 milj. euroa. 

Liikesivistysrahaston apurahatukeen sisältyvät konferenssit ja tutkimusvierailut, joihin sisältyy myös pitkäaikaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta Säätiöiden post doc -poolissa ja Tutkijat maailmalle -ohjelmassa sekä SCANCOR-ohjelmassa. Liikesivistysrahasto on mukana tutkijoiden työllistymistä ja yritysyhteistyötä edistävässä PoDoCo-poolissa (Post Docs in Companies -ohjelma).

Vuonna 2023 apurahoja ja palkintoja myönnettiin yhteensä 5,4 milj. euroa. Tutkimusryhmille myönnettyjen apurahojen osuus jaosta oli 1,1 milj. euroa. Liikesivistysrahaston apurahojen hakuaika on 1.6.─15.8.


Apurahatoiminnan painoalueet 2024

Liikesivistysrahaston valtuuskunnan vahvistamat apurahatoiminnan painoalueet ovat osa Suomen talouden kasvun, yrittäjyyden ja liike-elämän tukemista pitkällä aikavälillä. Painoalueet liittyvät toisiinsa ja heijastavat nykyisen toimintaympäristön murrosta. Läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja  koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus,  jossa korostuvat vastuullisuus ja  yrittäjyysekosysteemien edistäminen.

Lue lisää Liikesivistysrahaston painoalueista.


Apurahakauden temaattinen erikoishanke:
INNOVAATIOT, KAUPALLISTAMINEN JA KASVU

Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä kaupallistaminen liittyy usein yritysten liiketoiminnan, innovaatiojohtamisen, valmistuksen, palvelujen ja liiketoimintakonseptien onnistuneeseen skaalaamiseen kansainvälisillä markkinoilla, digitaalisten kanavien ja konseptien onnistuneeseen hyödyntämiseen, sekä onnistuneeseen hinnoitteluun.

Erikoishankkeella haluamme kannustaa korkeatasoista kauppatieteellisen alan tutkimusta valitusta teemasta.

  1. Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu on erikoishankkeena vuosina 2024–2026. 
  2. Liikesivistysrahasto päättää erikoishankkeeseen myönnettävien apurahojen määrän hakemusten perusteella.
  3. Myönnettävät apurahat voivat olla yksi- tai useampivuotisia.
  4. Erikoishankkeet tullaan jaottelemaan myös Liikesivistysrahaston painoalueille.

Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu -erikoishankkeen haku tapahtuu apurahakierroksen hakuaikana (1.6.-15.8.)
Avainsanat: Innovaatiojohtaminen, hinnoittelu, kaupallistaminen, arvonluontiketjut, kansainväliset markkinat


Apurahakierros

Liikesivistysrahaston vuoden 2024 apurahakierroksen hakuaika on 1.6.─15.8. Hakukierroksesta ilmoitetaan vuosittain verkkosivujemme lisäksi suurimmissa päivälehdissä toukokuun loppupuolella.

Apurahat julkistetaan marras-joulukuussa rahaston verkkosivuilla ja niistä ilmoitetaan saajille sähköpostitse.