Apurahat

Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta erityisesti liiketaloustieteiden aloilla. Rahaston tehtävänä on toimia lähellä liike-elämää ja rakentaa tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja liiketalouden koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palveleviksi. Suurin osa vuosittain apurahakierroksella myönnettävistä apurahoista kohdentuu väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkimukseen ja koulutukseen. Erikoisrahastojen sääntöjen mukaan apurahoja myönnetään myös erityisille hakijaryhmille. Pitkäaikaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta tuetaan lisäksi mm. Säätiöiden post doc -poolissa sekä SCANCOR post doctoral fellowship– ja Tutkijat maailmalle -ohjelmissa. Liikesivistysrahasto on mukana tutkijoiden työllistymistä ja yritysten yhteistyötä edistävässä Post Docs in Companies -ohjelmassa. Vuonna 2019 apurahoja ja palkintoja myönnettiin yhteensä noin 5 milj. euroa.

Liikesivistysrahaston apurahojen hakuaika on 1.6.─15.8.

Apurahatoiminnan painoalueet

Apurahakierroksella 2020 sovelletaan vuonna 2019 määriteltyjä painoalueita. Painoalueet on linjattu vuodesta 2016 lähtien.

Vuoden 2020 painoalueet ovat:

  • Datatalous
  • Liiketoiminnan uudistaminen
  • Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu
  • Tulevaisuuskestävä ympäristö
  • Johtamisen osaaminen
Apurahojen hakuaika

Liikesivistysrahaston vuoden 2020 apurahojen hakuaika on 1.6.─15.8. Hakukierroksesta ilmoitetaan vuosittain verkkosivujemme lisäksi suurimmissa päivälehdissä toukokuun loppupuolella.

Apurahat julkistetaan marras-joulukuussa rahaston verkkosivuilla, ja niistä ilmoitetaan saajille sähköpostitse.