Kirjoittaja: Salla-Maaria Laaksonen ja tutkimusryhmä

Salla-Maaria Laaksonen ja tutkimusryhmä

Soljuva organisoituminen digitaalisilla yhteistyöalustoilla

Soljuvuus liittyy käsitteenä organisaatiotutkimukseen. Sen mukaan organisaatiot rakentuvat ja muodostuva viestinnällisesti.  Helsingin yliopiston VTT, dosentti Salla-Maaria Laaksosen johtamassa SODA-hankkeessa (Soljuva organisoituminen digitaalisilla yhteistyöalustoilla) viestintää ja organisaatioita tarkastellaan yksilöiden sekä ryhmien muodostamien osakokonaisuuksien ’soljuvuutena’ (fluidity). Yksi tapa tarkastella soljuvuutta on tutkia organisaation toimijoiden jättämiä digitaalisia viestintäjälkiä. Niitä on tarjolla yhä enemmän, kun työelämän viestintä jatkuvasti digitalisoituu. […]

Lue lisää »