Kirjoittaja: Tiina Ritvala ja tutkimusryhmä

Tiina Ritvala ja tutkimusryhmä

Sustainable Cities and Multinational Corporations in International Business: A Future-facing Perspective

Valtaosa niin globaalista kansantuotteesta, työllisyydestä kuin ilmastovaikutuksistakin syntyy kaupungeissa. Samanaikaisesti monikansalliset yritykset ovat avainasemassa kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Tiina Ritvalan vetämässä tutkimushankkeessa tutkitaan kestävyyttä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista. Kaupungistuminen ja monikansalliset yritykset vaikuttavat merkittävästi kestävään kehitykseen maailmanlaajuisesti. Ritvalan mukaan on selvää, että tarvittavat muutokset ovat systeemisiä. – Kestävä kaupunkikehitys ja […]

Lue lisää »