Blogi

Heli Nissilä

The Emergence of Impact Investing as a New Market Category in the Nordics

Akuutit systeemiset ympäristö- ja yhteiskunnalliset ongelmat – kuten ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset – herättävät lisääntyvää kiinnostusta liikkeenjohdollisina kysymyksinä. Yrityksiin kohdistuukin tänä päivänä kasvavia odotuksia sen suhteen, että ne auttaisivat ratkaisemaan näitä kiireellisiä ja viheliäisiä haasteita. Eräs uusi tapa, jonka kautta taloudellisia resursseja ohjautuu tuottamaan ekologisia ja yhteiskunnallisia lopputulemia, on vaikuttavuussijoittamisen nouseva markkina. […]

Lue lisää »
Salla Mikkonen

Power, Accountability and Responsibility in EU Lobbying – a Practice Theory Approach

Valta on EU-lobbaustutkimuksessa yksi keskeisimmistä ja kenties tutkituimmista näkökulmista. Usein valtaa on tutkittu lobbauksen vaikuttavuuden näkökulmasta. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt valta EU-lobbauksen arjen käytänteissä lobbareiden näkökulmasta. Tutkimukseni syventää practice theory -tutkimusta tarkastelemalla valtaa, vastuuvelvollisuutta ja vastuullisuutta EU-lobbauksessa. Hyödynnän väitöskirjatyöni aikana keräämääni laajaa empiiristä haastattelu- ja havainnointiaineistoa EU-lobbauksesta Suomessa ja Brysselissä. Lisäksi kerään täydentävää aineistoa […]

Lue lisää »
Matias Kivikangas

Monitavoitteisen päätöksenteon psykologinen kuorma ja sen yhteys päätösten laatuun

Liikemaailman ja julkisen sektorin päätöksenteossa joudutaan varsin yleisesti harkitsemaan useita tavoitteita samanaikaisesti. Päätöksentekoon on tarjolla lukuisia tietokonepohjaisia apuvälineitä, joissa yleisesti käyttäjä joutuu vertailemaan lukuisia parittaisia vaihtoehtoja peräkkäin preferenssien selvittämiseksi. Tällaisten pienten päätösten toistuva tekeminen on kuitenkin päättäjälle raskasta, mitä ei tyypillisesti ole huomioitu. Tekemämme kokeen avulla selvitimme, että kun tavoitteita on enemmän kuin 2–5, päätöksentekijä […]

Lue lisää »
Roosa Oinasmaa

The Rise, the Decline, and the Re-Emergence of Grand Strategy: Corporate—Government Interlock in the Making of Grand Strategy in the Finnish Forest Industry

Strategiatekijöiden tulee jatkuvasti priorisoida tavoitteet käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Kriittisimpien resurssien omistamisesta sekä valtion kontrollista on tullut tärkeitä osia monen teollisuudenalan resurssisuunnittelussa. Tämä koskee erityisesti toimialoja, joissa tuotanto perustuu luonnonvaroihin ja tuotantoa on siirretty saatavuuden parantamiseksi alueille, joissa raaka-ainetta on runsaasti ja valtion kontrolli on minimaalista. Kun suuri osa tuotannosta on riippuvainen ulkomailla tuotettavasta raaka-aineesta, […]

Lue lisää »
Elorm Damalie

Public Reporting of Healthcare Services: How Information Influences Consumer’s Choices. A Roadmap for Finland

The consumers’ decisions are very dependent on the information bombarded on them daily by various companies. In the healthcare sector, searching for good reliable healthcare information is gaining prominence among patients. There is a need for availability of information that helps make healthcare choices. In terms of healthcare services, this has led to a demand […]

Lue lisää »
William Degbey

Sustainable Reconstruction: The Role of Diaspora Networks in International Collaborative Engagements

Diasporas (i.e., migrants and their descendants who maintain a relationship with their country of origin) and their networks have evolved into important actors and resources shaping the success of international business collaborative engagements. According to the United Nations 2020 report, the growing numbers, and diverse roles of hundreds of millions of migrants and diasporas will […]

Lue lisää »