Kirjoittaja: Hanna Lehtimäki ja tutkimusryhmä

Hanna Lehtimäki ja tutkimusryhmä

Leading Regenerative Circular Economy

Kestävän kiertotalouden vauhdittaminen tarvitsee uudistumiseen suuntaavaa johtajuutta. Kestävyysmuutokseen tarvittava teknologia on jo olemassa ja kestävyysmuutoksen toteuttaminen edellyttää nyt erityisesti käyttäytymisen muutosta. Inhimillinen näkökulma, sosiaalinen kestävyys ja arjen käytäntöjen uudistaminen korostuvat kestävyysmuutoksessa.   Kestävyysmuutoksella on kiire. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen, biodiversiteettikadon pysäyttäminen ja saastumisen vähentäminen edellyttävät nopeita kunnianhimoisia toimia. Ympäristötietoisuus on lisääntynyt yrityksissä ja huoli tulevaisuudesta on […]

Lue lisää »