Kirjoittaja: Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Muutosagentteina kestävässä kiertotalousmurroksessa

Liikesivistysrahaston vuosina 2020–2023 rahoittama tutkimushankkeemme ”Waste Matters – Change Agents’ Engagement in Circular Economy Transformation” päättyi loppuvuodesta 2023. Hanke onnistui mielestäni erinomaisesti ja sillä oli monia myönteisiä vaikutuksia tutkimusryhmämme toimintaan. Tässä blogikirjoituksessa kerron lyhyesti hankkeen tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta. Hankkeessa tutkimme erilaisten edelläkävijöiden eli muutosagenttien roolia kiertotalousmurroksessa. Hanke keskittyi erityisesti kiertotalousmuotiin, mutta jatkoimme myös aiempaa […]

Lue lisää »
Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Somevaikuttajat edistävät kiertotalousmuodin uusia kulutuskäytänteitä

Aiemmissa blogikirjoituksissamme olemme esitelleet kiertotalouden edelläkävijöihin keskittyvän tutkimusprojektimme sekä käsitelleet suomalaisia tekstiilialan startup-yrityksiä, jotka toimivat muutosagentteina siirtymässä kohti kiertotaloutta. Startup-yritysten lisäksi hankkeessa tutkimme myös sosiaalisen median vaikuttajien roolia muutoksen edistäjinä. Kestävää pukeutumista ja kiertotalousmuotia käsittelevät somevaikuttajat ovat mielipide- ja tyylivaikuttajia, jotka hienovaraisesti töytäisevät kuluttajia kohti uusia kulutustottumuksia. Somevaikuttajien roolista voi lukea myös mm. Politiikasta–tiedeverkkolehteen kirjoittamastamme […]

Lue lisää »
Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Startup-yritykset kiertotalousmuodin muutosagentteina

Kuten tutkimusryhmämme johtaja Elina Närvänen aiemmassa Liikesivistysrahaston blogikirjoituksessa mainitsee, ”Waste Matters – Change agents’ engagement in circular economy transformation” -tutkimushankkeessa keskiössä ovat kiertotalouden edelläkävijät eli muutosagentit. Edelläkävijöistä tutkimme erityisesti kuluttajakansalaisia sekä kiertotalouden alalla toimivia startupeja. Läpileikkaavana teemana tutkimuksessamme on myös digitaalisuus. Tutkimme, mikä rooli digitaalisuudella, kuten mobiiliapplikaatioilla tai digitaalisilla alustoilla on muutoksessa kohti laajempaa kiertotalousekosysteemiä. […]

Lue lisää »
Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Jätteellä on väliä – uusi kiertotalouden edelläkävijöihin keskittyvä tutkimushanke

Tutkimusryhmäni sai viime syksynä Liikesivistysrahaston projektiapurahan hankkeeseen ”Waste Matters – Change agents’ engagement in circular economy transformation”. Tutkimushanke mahdollistaa nuoren, lähinnä ulkoisella rahoituksella toimivan tutkimusryhmän toiminnan jatkuvuuden ja on siksi erittäin tärkeä ryhmällemme. Näissä Liikesivistysrahaston blogikirjoituksissa tulemme kertomaan kuulumisiamme myös jatkossa. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa esittelen hieman tutkimusryhmäämme ja uutta kaksivuotista hanketta (1.8.2020─31.7.2022). Ruokahävikin ja jätteen […]

Lue lisää »