Blogi

Henri Schildt

Corporate culture and values in the age of artificial intelligence

Vietän kevään sapattivapaalla ESSEC businesskoulussa Pariisissa, mutta vierailen myös useissa muissa Pariisissa ja sen lähiympäristössä olevissa kouluissa, kuten Insead, IESEG, ja Neoma. Tapaamiset ovat auttaneet minua syventämään verkostojani, esittelemään tekemääni tutkimusta, ja antaneet uusia näkökulmia nykyisiin tutkimusprojekteihini. Käynnissä oleva tutkimukseni keskittyy siihen, kuinka datan ja kehittyneiden algoritmien (”tekoälyn”) yhä laajempi hyödyntäminen muuttaa yritysten johdon ajattelumalleja […]

Lue lisää »
Lotta Ruippo

Elintarvike- ja pakkausteollisuus murroksessa – kestävien innovaatioiden mahdollisuudet tulevaisuuden kiertotalouden rakentajina

Globaalit kestävyyshaasteet vaativat muutoksia kulutustottumuksissa ja raaka-aineiden käytössä. Elintarvike- ja pakkausteollisuus ovat kytköksissä moniin ympäristön muutokseen liittyviin haasteisiin niin ruoantuotannon päästöjen, pakkausmateriaalien kulutuksen kuin jätteiden syntymisenkin kautta. Ala tarvitsee uusia innovaatioita, joiden avulla ruoankulutuksen kestävyyttä voidaan edistää vaarantamatta ihmiskunnan kykyä ruokkia kasvava globaali väestö. Väitöskirjassani tutkin innovaatiotoiminnan roolia elintarvike- ja pakkausteollisuuden kestävyyskysymyksien ratkaisemiseksi. Kestävyyteen liittyvät […]

Lue lisää »
Olli Tyrväinen

Ruoan verkkokaupan kehitys

Ruoan verkkokauppa on mielenkiintoinen kaupan erityissektori. Ostopäätökset ovat pääosin hyvin rutiininomaisia, eikä niihin liity suuria taloudellisia riskejä. Voisi kuvitella, että helpon ja nopean vaihtoehdon tarjoava verkkokauppa olisikin nopeasti vallannut siivunsa myynnistä. Vaikka maailmanlaajuisesti palveluita on ollut jo vuosia, on niiden suosion kasvu kestänyt verrattain kauan.  Ruoan verkkokaupan myynnin osuus on koronakriisin johdosta kasvanut maailmanlaajuisesti. Ruoan […]

Lue lisää »
Taru Lindblom

”Gourmet-ruokakulttuuri” ja ravintolat kestävyyssiirtymän mahdollistajana ja hidastajana

Helsingin yliopistojen eri tiedekuntien välisenä yhteistyönä käynnistettävässä kaksivuotisessa hankkeessamme tarkastelemme ruokakulttuurin keskeisiä kestävyyssiirtymää tukevia ja jarruttavia mekanismeja, erityisesti ravintolaruokailuun keskittyen. Hanke pohjautuu aiempaan yhteiseen tutkimukseemme syömisen kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä koskien. Ruokakulttuurin professorin pestini tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen ruoankulutukseen ja syömisen kulttuurisiin ilmiöihin. Hankkeen toinen päätutkija Sami Koponen on väitöskirjaprojektissaan analysoinut nykyajan ravintolakulttuuria sekä tähän kytkeytyvää […]

Lue lisää »
Elorm Damalie

Public Reporting of Healthcare Services: How information influences consumer’s choices. A roadmap for Finland

I am Elorm Damalie, a doctoral student in healthcare information systems in Turku School of Economics of the University of Turku. I moved to Finland from Ghana to pursue my tertiary education. I started my bachelor’s degree studies in information technology and moved into information systems for my master’s degree. During my studies in information […]

Lue lisää »
Ruusa Ligthart

Open innovation in services in private and public sector organisations

My PhD study findings showed that, in practice, the management of private and public sector organisations finds open service innovation approach complex and challenging. Furthermore, successful innovation is connected to geographical location. Therefore, this study’s intention is to contribute knowledge in three main areas by conceptualising open service innovation, providing knowledge from public sector open […]

Lue lisää »
Taru Kesävuori

Ekosysteemiyhteistyöstä potkua tiedepohjaisten innovaatioiden synnyttämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore julkaisu ”Kestävä talouskasvu ja hyvinvointimme tulevaisuus” (2021) nostaa ekosysteemit suomalaisen innovaatiopolitiikan keskiöön. Myös julkisessa keskustelussa ekosysteemit ja verkostoyhteistyö tarjotaan usein kansallisiksi eväiksi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Olen kauppatieteiden tohtoriopiskelija ja toimin nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa Neuro-impakti ja innovaatiot -tutkimustiimissä, jossa tutkitaan miten neurotieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta johdetaan ja innovaatioita tuotetaan yhteistyössä sidosryhmien […]

Lue lisää »
Alice Wikström

How Difference Matters: A Feminist Study of Inequality, Inclusion and Ethics in Atypical Organizations

While questions related to diversity and inclusion now often is centralized within organizational discourse and practice, discrimination and injustices persist and continues to hamper marginalized individuals’ abilities to participate in organizational life on equal terms. Recent research has directed attention towards the ambivalence of being ‘included’ on normative terms and the importance of understanding how […]

Lue lisää »
Teemu Tuomisalo

Syventävä tutkimus liiketoimintamahdollisuuden kehityksestä kasvuhakuisissa ja kansainvälistyvissä pk-yrityksissä

Liiketoimintamahdollisuus on yrittäjyystutkimuksen keskeisimpiä näkökulmia. Tämän tavoitteena on selvittää kuinka yrittäjät kehittävät uusia tuotteita tai palveluita havaitsemansa kysynnän perusteella. Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää, jos haluamme ymmärtää syventävästi tätä monimutkaista ilmiötä. Tämän takia tässä tutkimuksessa luodaan kokonaisvaltainen prosessimalli siitä, kuinka startup-yrittäjät kehittävät uusia ratkaisuja. Tutkimuksessa hyödynnetään laadullista ja narratiivista menetelmää, jonka avulla voimme tehdä […]

Lue lisää »
Katharina Schilli

Digital Realities: Transforming a company through a multi-perspective approach

Digital transformation has become essential in business value creation, with the media industry being in the vanguard. Facing competition from global tech-leaders and `born digitals´ like Google, Amazon, and Netflix, domestic media companies race on many tracks, such as AI-supported content creation, personalization, and new business models. Within companies, employees are in search of new […]

Lue lisää »