Kirjoittaja: Elina Jaakkola ja tutkimusryhmä

Elina Jaakkola ja tutkimusryhmä

Miten palvelumuotoilu voi vastata kiertotalouden haasteisiin?

Kaikkialla läsnäoleva muovi on ristiriitainen materiaali: se on helposti muokattava ja hygieeninen, mutta toisaalta usein huonosti hajoava ja fossiiliseen raaka-aineeseen perustuva. Yritykset ja lainsäätäjät ovat kehittäneet monenlaisia muovin kierrätykseen ja käytön vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja ja rajoituksia. Kiertotalouden haasteita ei kuitenkaan voi ratkaista pelkästään säädöksillä ja teknologisilla innovaatioilla, vaan monet ongelmakohdat materiaalien kierrossa juontavat juurensa ihmisten […]

Lue lisää »
Elina Jaakkola ja tutkimusryhmä

Kiertotalouden suunnittelussa käyttäjäkokemus on tärkeä

Kiertotalous on yksi kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän avaintekijöitä. Kuluttajien päätökset ovat tärkeitä, mutta parhaissa kiertotalouskonsepteissa hyöty jakautuu kaikille mukana oleville sidosryhmille. Kiertotaloudesta puhutaan yleensä sekä tieteellisessä tutkimuksessa että julkisessa keskustelussa lähinnä teknisestä, ympäristö-, tai liiketoimintanäkökulmasta. Teknologisten tai teollisten innovaatioiden merkitystä ei ole syytä väheksyä, mutta nykyisin palveluinnovaatiot ja ihmisten arjen kokemukset ovat kiertotaloudessa entistä […]

Lue lisää »