Valtuuskunta, hallitus ja stipendivaliokunta

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa vaalivaliokunnan esityksestä keskuudestaan yhdistykselle valtuuskunnan. Valtuuskunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 36 ja enintään 48 jäsentä, joista noin 1/3 on vuosittain erovuorossa.

Vuosikokous 28.4.2022 vahvisti valtuuskunnan jäsenten lukumääräksi vaalivaliokunnan esityksestä 40 jäsentä. 31.12.2022 erovuorossa olevista ja uudelle toimikaudelle käytettävissä olevista valtuuskunnan jäsenistä Anne Brunila, Johanna Hamro-Drotz, Satu Helkama, Johanna Ikäheimo, Heidi Jaara, Vesa-Pekka Kangaskorpi, Teresa Kemppi-Vasama, Tomi Lantto, Erkki Solja, Maarit Toivanen ja Mari Walls valittiin vaalivaliokunnan esityksestä jatkamaan kolmivuotiskaudelle 1.1.2023─31.12.2025. Uusiksi valtuuskunnan jäseniksi kolmivuotiskaudelle 1.1.2023─31.12.2025 valittiin Mirva Antila (toimitusjohtaja, Digi Finland Oy), Hanna-Leena Pesonen (dekaani, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) ja Heikki Westerlund (hallituksen puheenjohtaja, Aspo Oyj). Valtuuskunnasta eropyynnön jättäneen Ari Kaperin tilalle tämän toimikauden loppuajaksi 28.4.2022─31.12.2023 valittiin Johanna Bergström (HR-johtaja, Nordea Oyj).

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi 1.1.─31.12.2023 valittiin edelleen Elina Björklund sekä varapuheenjohtajiksi Harri Broman ja Erkki Solja.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n valtuuskunta 1.1.─31.12.2023 (pdf)

Valtuuskunta valitsee vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen, johon kuuluu 6─10 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, jolloin 1/3 jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus johtaa rahaston aatteellista ja sijoitustoimintaa, valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan stipendivaliokunnan, päättää apurahojen jaosta ja nimittää toimitusjohtajan.

Valtuuskunta vahvisti kokouksessaan 28.4.2022 vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän. Erovuorossa olleet Sam G. Nieminen ja Janne Timonen valittiin jatkamaan uudelle kolmivuotistoimikaudelle kevät 2022 ─ kevät 2025. Toimikautensa hallituksessa ja stipendivaliokunnassa (pj.) päättäneen Jyrki Walleniuksen tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi kolmivuotistoimikaudelle kevät 2022 ─ kevät 2025 valittiin Timo Korkeamäki (dekaani, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu). Hallituksessa toimikauttaan jatkavat Reijo Karhinen (pj.), Timo LöyttyniemiJaana Sandström ja Kristina Pentti-von Walzel. Hallituksen puheenjohtajiston muodostavat Reijo Karhinen (puheenjohtaja), Kristina Pentti-von Walzel (1. varapuheenjohtaja) ja Jaana Sandström (2. varapuheenjohtaja).

Hallitus

Puheenjohtaja, vuorineuvos 

Reijo Karhinen

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kristina Pentti-von Walzel

Toinen varapuheenjohtaja

Jaana Sandström

Hallituksen jäsen

 Timo Löyttyniemi

Hallituksen jäsen

Sam G. Nieminen

Hallituksen jäsen

Janne Timonen 

Hallituksen jäsen

Timo Korkeamäki

Stipendivaliokunta

Stipendivaliokunta laatii hallituksen päätösvaltaan kuuluvat esitykset myönnettävistä apurahoista. Liikesivistysrahaston stipendivaliokuntaan kuuluvat Jaana Sandström (pj.), Markus Granlund, Timo Ketonen, Hanna-Leena Pesonen, Erkki Solja ja Janne Timonen.