Valtuuskunta, hallitus ja stipendivaliokunta

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa vaalivaliokunnan esityksestä keskuudestaan yhdistykselle valtuuskunnan. Valtuuskunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 36 ja enintään 48 jäsentä, joista noin 1/3 on vuosittain erovuorossa.

Vuosikokous 18.4.2024 vahvisti valtuuskunnan jäsenten lukumääräksi vaalivaliokunnan esityksestä 41 jäsentä. 31.12.2024 erovuorossa olevat valtuuskunnan jäsenet Kari Jussi Aho, Elina Björklund, Markus Granlund, Petri Heino, Timo Ketonen, Hannu Krook, Pekka Kuusisto, Päivi Leiwo, Matti Löyttyniemi, Anu Puusa, Riia Sandström ja Roger Talermo olivat käytettävissä uudelle toimikaudelle, ja heidät valittiin vaalivaliokunnan esityksestä jatkamaan kolmivuotiskaudelle 1.1.2025─31.12.2027. Uudeksi valtuuskunnan jäseneksi kolmivuotiskaudelle 1.1.2025─31.12.2027 valittiin professori Annukka Jokipii (Vaasan yliopisto).

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi 1.1.─31.12.2025 valittiin edelleen Elina Björklund. Varapuheenjohtajiksi 1.1.─31.12.2025 valittiin edelleen Leena Niemistö ja Erkki Solja.

Liikesivistysrahaston valtuuskunta 1.1.-31.12.2025 (pdf)

Valtuuskunta valitsee vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen, johon kuuluu 6─10 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, jolloin 1/3 jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus johtaa rahaston aatteellista ja sijoitustoimintaa, valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan stipendivaliokunnan, päättää apurahojen jaosta ja nimittää toimitusjohtajan.

Valtuuskunta vahvisti kokouksessaan 18.4.2024 vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän. Erovuorossa olleet Kristina Pentti-von Walzel ja Jaana Sandström valittiin jatkamaan uudelle kolmivuotistoimikaudelle kevät 2024 ─ kevät 2027. Hallituksessa toimikauttaan jatkavat Timo Löyttyniemi, Timo Korkeamäki, Sam G. Nieminen, Sanna Suvanto-Harsaae ja Janne Timonen. Vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen puheenjohtajistoon kaudelle 2024─ 2025 valittiin Timo Löyttyniemi (puheenjohtaja), Kristina Pentti-von Walzel (1. varapuheenjohtaja) ja Jaana Sandström (2. varapuheenjohtaja).

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

 Timo Löyttyniemi

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kristina Pentti-von Walzel

Toinen varapuheenjohtaja

Jaana Sandström

Hallituksen jäsen

Timo Korkeamäki

Hallituksen jäsen

Sam G. Nieminen

Hallituksen jäsen

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen jäsen

Janne Timonen 

Stipendivaliokunta

Stipendivaliokunta laatii hallituksen päätösvaltaan kuuluvat esitykset myönnettävistä apurahoista. Liikesivistysrahaston stipendivaliokuntaan kuuluvat Jaana Sandström (pj.), Markus Granlund, Timo Ketonen, Hanna-Leena Pesonen, Salla Pöyry ja Janne Timonen.