Valtuuskunta, hallitus ja stipendivaliokunta

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa vaalivaliokunnan esityksestä keskuudestaan yhdistykselle valtuuskunnan. Valtuuskunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 36 ja enintään 48 jäsentä, joista noin 1/3 on vuosittain erovuorossa.

Vuosikokous 20.4.2023 vahvisti valtuuskunnan jäsenten lukumääräksi vaalivaliokunnan esityksestä 40 jäsentä. 31.12.2023 erovuorossa olevista ja uudelle toimikaudelle käytettävissä olevista valtuuskunnan jäsenistä Alexander Bargum, Heikki Bergholm, Johanna Bergström, Eero Heliövaara, Jussi Herlin, Arto Hiltunen, Kari Jordan, Mikko Kosonen, Marjo Miettinen, Leena Niemistö, Salla Pöyry ja Juha V. Virtanen valittiin vaalivaliokunnan esityksestä jatkamaan kolmivuotiskaudelle 1.1.2024─31.12.2026. Uusiksi valtuuskunnan jäseniksi kolmivuotiskaudelle 1.1.2024─31.12.2026 valittiin toimitusjohtaja Esa Kiiskinen  (Kesko Oyj) ja toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen (Perheyritysten Liitto) sekä professori, varajohtaja Anu Puusa (Itä-Suomen yliopisto) 7.1.2023 menehtyneen Elena Oikkosen tilalle 31.12.2024 saakka.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi 1.1.─31.12.2024 valittiin edelleen Elina Björklund. Varapuheenjohtajiksi valittiin Leena Niemistö ja Erkki Solja.

Liikesivistysrahaston valtuuskunta 20.4.─31.12.2023 (pdf)

Valtuuskunta valitsee vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen, johon kuuluu 6─10 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, jolloin 1/3 jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus johtaa rahaston aatteellista ja sijoitustoimintaa, valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan stipendivaliokunnan, päättää apurahojen jaosta ja nimittää toimitusjohtajan.

Valtuuskunta vahvisti kokouksessaan 20.4.2023 vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän. Erovuorossa olleen ja toimikautensa hallituksessa (pj.) päättäneen Reijo Karhisen tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi kolmivuotistoimikaudelle kevät 2023 ─ kevät 2026 valittiin Sanna Suvanto-Harsaae (ekonomi, hallitusammattilainen). Erovuorossa ollut Timo Löyttyniemi valittiin jatkamaan uudelle kolmivuotistoimikaudelle kevät 2023 ─ kevät 2026. Hallituksessa toimikauttaan jatkavat Timo Korkeamäki, Sam G. Nieminen, Kristina Pentti-von Walzel, Janne Timonen ja Jaana Sandström. Vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen puheenjohtajistoon kaudelle 2023─ 2024 valittiin Timo Löyttyniemi (puheenjohtaja), Kristina Pentti-von Walzel (1. varapuheenjohtaja) ja Jaana Sandström (2. varapuheenjohtaja).

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

 Timo Löyttyniemi

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kristina Pentti-von Walzel

Toinen varapuheenjohtaja

Jaana Sandström

Hallituksen jäsen

Timo Korkeamäki

Hallituksen jäsen

Sam G. Nieminen

Hallituksen jäsen

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen jäsen

Janne Timonen 

Stipendivaliokunta

Stipendivaliokunta laatii hallituksen päätösvaltaan kuuluvat esitykset myönnettävistä apurahoista. Liikesivistysrahaston stipendivaliokuntaan kuuluvat Jaana Sandström (pj.), Markus Granlund, Timo Ketonen, Hanna-Leena Pesonen, Erkki Solja ja Janne Timonen.