Erikoisrahastot

Liikesivistysrahaston erikoisrahastot liittyvät Kannatusyhdistyksen perustamisajatukseen toimia lähellä suomalaista liike-elämää ja rakentaa kauppatieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palvelevaksi. Erikoisrahastoista voidaan perustajalahjoittajan määrittelemin kriteerein myöntää apurahoja ja palkintoja kauppatieteisiin yleisesti tai erityisille tutkimus- ja koulutusaloille.

Erikoisrahastojen historia alkaa vuoden 1938 miljoonalahjoituksesta, jolla tamperelainen tukkukauppias ja kauppaneuvos Fredrik Björkqvist (1859-1935) muisti Liikesivistysrahastoa testamentissaan. Seuraavana vuonna 1939 Outokumpu Oy:n miljoonan markan lahjoituksesta perustettiin Outokummun rahasto. Erikoisrahastot jaetaan kolmeen eri ryhmään: Liikesivistysrahaston nimikkorahastot, määrätarkoitusrahastot ja aluerahastot. Kaikkiin rahastoihin sovelletaan Liikesivistysrahaston hallituksen vahvistamaa rahasto-ohjesääntöä

Vuosittain merkittävä osa apurahoista myönnetään erikoisrahastoista. Erikoisrahastojen käyttö vuoden 2023 apurahatoiminnassa oli yhteensä 1 380 997 euroa (28,8 %). Lue lisää erikoisrahastojen hausta Liikesivistysrahaston apurahakierroksella 2024.

Liikesivistysrahasto kiittää kaikkia tukijoitaan lahjoituksista, jotka mahdollistavat suomalaisen liiketoimintaosaamisen edistämisen.