Essi Pöyry ja tutkimusryhmä

Kasvuyritykset julkisuuden valokeilassa – miten julkisuus vaikuttaa yrityksen kasvuun ja menestykseen?

Lisääntyvä digitaalinen viestintä ja yhteiskunnan kiihtyvä medioituminen ovat luoneet kasvuyrityksille uusia mahdollisuuksia julkisuuden hyödyntämiseen liiketoiminnan kiihdyttämisessä. Tämä näkyy esimerkiksi tunnettujen sijoittajien ja toimitusjohtajien saamassa mediahuomiossa sekä julkisuuden henkilöiden perustamissa kasvuyrityksissä ja niihin tekemissään sijoituksissa. Tällaista julkisuutta tukee erityisesti sosiaalisen median ja mediajulkisuuden henkilövetoinen sisällöntuotanto ja -kulutus. Samalla perinteinen yritysuutisointi kiihdyttää julkisuutta ja legitimitoi yrityksiä kokonaisuutena eri sidosryhmien silmissä.  

Julkisuuden hyödyntäminen kasvun työkaluna vielä uusi tutkimusaihe 

Julkisuuden merkitystä yrityksen menestyksessä on tutkittu ennen kaikkea tunnettuuden ja maineen näkökulmista, mutta julkisuuspääoman tietoinen tavoitteleminen ja hyödyntäminen yrityksen käänteentekevänä kasvun moottorina on hyvin vähän tutkittu aihe, ja yritysten kasvun kannalta julkisuuden mekanismit ovat huonosti tunnettuja. Julkisuuden tavoittelemiseen liittyy myös kohujen ja ei-toivottujen mielikuvien riski, minkä vuoksi aihe vaatii tutkimustietoa. Hankkeen johtava tutkimuskysymys on: Miten kasvuyrityksen saama julkisuus vaikuttaa sen menestykseen ja kasvuun ja miten sitä kannattaa tavoitella? 

Tutkimushankkeessa luodaan ja hyödynnetään uusia aineistoja pääomasijoittajien toteuttamista sijoituksista suomalaisiin kasvuyrityksiin ja niiden saamasta julkisuudesta, julkisuuspääomaa hyödyntävien yrittäjien, sijoittajien ja julkisuuden henkilöiden näkemyksistä julkisuuden merkityksestä kasvuyritysten menestyksessä sekä case-tutkimustietoa olennaisista julkisuuspääomaa hyödyntäneistä suomalaisista ja kansainvälisistä kasvuyrityksistä. Hankkeessa on mukana tutkijoita Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. 

Kasvun edellytysten tutkiminen tärkeää sekä yrityksille että kansantaloudelle 

Tutkimushanke lähestyy aihetta ennen kaikkea yrittäjyyden ja yritysten skaalautumisen ja kasvun näkökulmista. Pienten ja keskisuurten yritysten kasvu on suomalaisen kansantalouden olennainen haaste. Ammattimainen pääomasijoittaminen on yksi keino lisätä strategista kasvuhakuisuutta, ja sen tutkiminen tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille kasvuyrityksille. Julkisuuden tavoitteleminen on monelle yritykselle vierasta, vaikka se voi toimia ratkaisevana tekijänä myönteisten toimintaedellytysten varmistamiselle. Esimerkiksi kansainväliset läpimurrot saattavat olla uudella tavalla mahdollisia myönteisen mediajulkisuuden ja julkisuuden henkilöiden avulla. Julkisuuden kautta yrittäjyyspolulle hakeutuminen saattaa myös tukea uudenlaista yrittämistä ja alalla vähemmistössä olevien, kuten nuorten, naisten ja etnisten vähemmistöjen, ryhtymistä kasvuhakuiseksi yrittäjäksi. 


KTT Essi Pöyry: Kasvuyritykset julkisuuden valokeilassa – julkisuuden vaikutus yrityksen kasvuun ja menestykseen, Helsingin yliopisto, 80 000 € (apurahakierros 2023, 24 kk)