Kirjoittaja: Johanna Jansson

Johanna Jansson

Pandemian jälkeinen työelämä on täällä – heijastelevatko organisaationne henkilöstöjohtamisen käytännöt eilistä vai tätä päivää?

Väitöskirjani tutkimustehtävänä on syventää ymmärrystä henkilöstöjohtamisen käytännöistä (HR-käytännöistä) organisaatioiden sopeutuessa covid-19-pandemian jälkeiseen aikakauteen, jossa etätyö on muuttumassa harvojen etuoikeudesta asiantuntijatyön normiksi. HR-käytännöt ovat prosesseja, joiden avulla organisaatio toteuttaa strategiaansa ja ohjaa tärkeintä voimavaraansa, henkilöstöään. HR-käytäntöjä on runsaasti, ja niihin lukeutuvat muun muassa rekrytointi, työn suunnittelu, suorituksen johtaminen, koulutus ja kommunikaatio. HR-käytännöillä voidaan myös vaikuttaa henkilöstön […]

Lue lisää »
Johanna Jansson

HRM practices in the era of remote work – Examining implications of the “new normal”  Henkilöstöjohtamisen käytännöt etätyön aikakaudella 

Covid-19-pandemia syöksi työelämän myllerrykseen etätyön nopean yleistymisen myötä keväällä 2020. Pandemia on laantunut, mutta sen työelämään jättämät jäljet vaikuttavat pysyviltä. Euroopan elinkeino- ja työolojen kehittämissäätiön ja Euroopan koulutussäätiön keväällä 2022 teettämässä kyselyssä kolmannes vastaajista oli tehnyt ainakin osittain etätöitä kuluneen kuukauden aikana, ja kaksi kolmesta vastaajasta haluaisi työskennellä etänä. Koska henkilöstöjohtamisen käytäntöjen (HR-käytäntöjen) tulisi heijastella […]

Lue lisää »