TUTKIMUSRYHMÄN HAKUOHJEET

Hakuaika 1.6.–15.8.2023

Liikesivistysrahaston apurahakierroksella 2023 tutkijoita kannustetaan uraauurtavien tutkimusten tekemiseen sekä uusien aineistojen ja tietokantojen kokoamiseen ja hankintaan, tavoitteena tutkimuksen integroituminen innovaatioekosysteemeihin. Tutkimusryhmän kolmivuotista apurahaa voivat hakea PI:n (Principal Investigator) johtamat henkilöryhmät. Huomioi seuraavat tutkimusryhmän hakemuskriteerit: 

Hakemuksen toimittaa ja sen vastuuhenkilö on tutkimusryhmän PI (Principal Investigator)

 • PI on kotimaisen yliopiston tai muun host-organisaation palveluksessa, jolloin hän ei itse työskentele hankkeessa tutkimusryhmän apurahalla (kuluosuudet ovat PI:lle mahdollisia).
 • PI nimeää kaikki tutkijajäsenet ja määrittelee heille kuuluvat työskentelykuukaudet ja niitä vastaavat apurahaosuudet.
 • Apurahalla työskentelevät tutkijajäsenet voivat olla eri organisaatioista, mutta hankkeessa he liittyvät ryhmän host-organisaatioon.

Haettava kolmivuotinen apuraha on 150 000─300 000 euroa (50 000─150 000 euroa/vuosi)

 • Ryhmän yksittäisen tutkijajäsenen apurahaosuuden suuruus seuraa kokopäiväisestä 12 kk:n työskentelystä Liikesivistysrahaston ilmoittamia post doc- ja väitöskirjatutkimuksen vuosiapurahatasoja (ks. yleiset hakuohjeet).
 • Hakemuksen budjetti erittelee kaikkien tutkijajäsenten työskentelyosuudet ja tutkimusryhmän yhteiset kulut.
 • Ryhmän tutkijajäsenten osuudet ositetaan apurahan maksatuksessa tutkijoille henkilökohtaisina apurahoina.
 • Yhteiset kulut ositetaan apurahan maksatuksessa host-organisaatiolle. Huomaa, että prosentuaalista yleiskustannuslisää ei käytetä.

Tutkimusryhmän kolmivuotisen apurahan hakemus toimitetaan tutkimus-/työryhmän hakulomakkeella

 • Hakemuksesta on käytävä ilmi ryhmän jäsenten mahdolliset täydentävät palkkarahoitukset sekä muut tehtävät ja ajankäyttöosuudet apurahakauden aikana.
 • Yhteisö tai yhteistyöverkosto ei voi hakea tutkimusryhmän apurahaa. Yhteisöt ja verkostot voivat hakea apurahaa muussa käyttötarkoituksessa enintään 12 kk:n pituiseen hankkeeseen.
 • Liikesivistysrahasto voi myöntää hakemuksista myös lyhyempiä apurahakausia.

Kiinnitä erityistä huomiota hakemuksen liitteisiin!

 • Yhden sivun (A4) projektiesite kertoo tiivistelmänomaisesti tutkimusaiheen, tavoittelut tulokset, niiden merkityksen oman tieteenalan tutkimukselle ja hyödyn suomalaiselle liike-elämälle ja yhteiskunnalle. Esitteessä on suositeltavaa esittää pääkohdat kustannusarviosta.
 • Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma on pituudeltaan 5–8 sivua. Suunnitelma sisältää vapaamuotoiset osiot viestinnästä ja julkaisuista sekä kansainvälisistä verkostoista, esim. tutkimuskonsortion /-verkoston rakentaminen ja senioritutkijoiden roolit.
  • Toivomme tutkimusryhmän ulkomaisten tutkijajäsenten selvittävän mahdollisuutta hakea täydentävää rahoitusta PI:n vastaamaan hankkeeseen oman maansa apurahasäätiöiltä. Pyydämme ilmoittamaan tutkimus- ja rahoitussuunnitelmassa, mistä tutkimusrahoituslähteistä ulkomaiset tutkijat saavat tai aikovat hakea täydentävää rahoitusta.
 • PI:n ja ryhmän jäsenten CV:t toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona.
 •