TUTKIMUSRYHMÄN HAKUOHJEET

Hakuaika 1.6.–15.8.2024

Liikesivistysrahasto kannustaa tutkimusryhmiä tekemään uraauurtavaa tutkimusta sekä kokoamaan ja hankkimaan uusia aineistoja ja tietokantoja. Tavoitteena on, että tutkimus integroituu osaksi innovaatioekosysteemejä. Tutkimusryhmän kolmivuotista apurahaa voivat hakea PI:n (Principal Investigator) johtamat henkilöryhmät. Huomioi seuraavat tutkimusryhmän hakemuskriteerit: 

Hakemuksen toimittaa ja sen vastuuhenkilö on tutkimusryhmän PI (Principal Investigator)

 • PI on kotimaisen yliopiston tai muun host-organisaation palveluksessa, jolloin hän ei itse työskentele hankkeessa tutkimusryhmän apurahalla (kuluosuudet ovat PI:lle mahdollisia).
 • PI nimeää kaikki tutkijajäsenet ja määrittelee heille kuuluvat työskentelykuukaudet ja niitä vastaavat apurahaosuudet.
 • Apurahalla työskentelevät tutkijajäsenet voivat olla eri organisaatioista, mutta hankkeessa he liittyvät ryhmän host-organisaatioon.

Haettava kolmivuotinen apuraha on 150 000─300 000 euroa (50 000─150 000 euroa/vuosi)

 • Ryhmän yksittäisen tutkijajäsenen apurahaosuuden suuruus seuraa kokopäiväisestä 12 kk:n työskentelystä Liikesivistysrahaston ilmoittamia post doc- ja väitöskirjatutkimuksen vuosiapurahatasoja (väitöskirjatutkimus 26 000 euroa ja post doc -tutkimus 30 000 euroa).
 • Hakemuksen budjetti erittelee kaikkien tutkijajäsenten työskentelyosuudet ja tutkimusryhmän yhteiset kulut.
 • Ryhmän tutkijajäsenten osuudet ositetaan apurahan maksatuksessa tutkijoille henkilökohtaisina apurahoina.
 • Ryhmän yhteiset kulut ositetaan apurahan maksatuksen yhteydessä Y-tunnukselliselle host-organisaatiolle. Huomaa, että prosentuaalista yleiskustannuslisää ei käytetä.

Tutkimusryhmän kolmivuotisen apurahan hakemus toimitetaan tutkimus-/työryhmän hakulomakkeella

 • Hakemuksesta on käytävä ilmi ryhmän jäsenten mahdolliset täydentävät palkkarahoitukset sekä muut tehtävät ja ajankäyttöosuudet apurahakauden aikana.
 • Yhteisö tai yhteistyöverkosto ei voi hakea tutkimusryhmän apurahaa. 
 • Liikesivistysrahasto voi myöntää hakemuksista myös lyhyempiä apurahakausia.

Kiinnitä erityistä huomiota hakemuksen liitteisiin!

 • Yhden sivun (A4) projektiesite kertoo tiivistelmänomaisesti tutkimusaiheen, tavoitellut tulokset, niiden merkityksen oman tieteenalan tutkimukselle ja hyödyn suomalaiselle liike-elämälle ja yhteiskunnalle. Esitteessä on suositeltavaa esittää pääkohdat kustannusarviosta.
 • Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma on pituudeltaan 5–8 sivua. Suunnitelma sisältää vapaamuotoiset osiot viestinnästä ja julkaisuista sekä kansainvälisistä verkostoista, esim. tutkimuskonsortion /-verkoston rakentaminen ja senioritutkijoiden roolit.
  • Ryhmän ulkomaisten tutkijajäsenten toivotaan selvittävän maansa apurahasäätiöiltä täydentäviä rahoitusmahdollisuuksia osana PI:n vastaamaa hanketta. Tutkimus- ja rahoitussuunnitelmassa on ilmoitettava, mistä tutkimusrahoituslähteistä ulkomaiset tutkijat saavat tai aikovat hakea täydentävää rahoitusta.
 • PI:n ja ryhmän jäsenten CV:t toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona.
 •