LIIKESIVISTYSRAHASTO

Tarkoitus ja toiminta

Liikesivistysrahasto on suomalaisten liikemiesten vuonna 1919 perustama yhdistys, jonka lähes 1 000 henkilöjäsentä kuuluvat 16 aluetoimikuntaan. Tuemme kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta ensisijaisesti apurahoin. Valtaosa pääoman tuotoista käytetään apurahoihin; muiden toimintakulujen osuus on alle 15 %.

Myönnämme uransa eri vaiheissa oleville liiketaloustieteilijöille vuosittain noin kolmen miljoonan euron verran apurahoja hakemusten perusteella. Valtaosa apurahoista käytetään väitöskirja- ja post doc -tason akateemiseen tutkimustyöhön. Julkaisemme tiedot myönnetyistä apurahoista verkkosivuillamme. Stipendiaattiemme tutkimustyöstä voi myös lukea säännöllisesti verkkosivujen blogipalstalla.

Vuosittain merkittävä osa apurahoista myönnetään erikoisrahastoista, joista useat liittyvät läheisesti nimekkäitten suomalaisten liikemiesten toimintaan suomalaisen liike-elämän ja talouden hyväksi. Rahaston 100-vuotisjuhlavuoden 2019 apurahakierroksen myönnöistä 1,0 miljoonaa euroa (20,5 %) katettiin erikoisrahastojen varoista.

Apurahoina myönnetyn tuen lisäksi Liikesivistysrahasto on vuosina 2008–2011 osallistunut Aalto-yliopiston pääomakeräykseen 22 miljoonalla eurolla ja muiden kauppatieteellisten yliopistojen keräyksiin yhteensä 3,4 miljoonalla eurolla.

Liikesivistysrahasto lahjoitti yliopistojen 30.6.2017 päättyneellä varainhankintakierroksella vuosina 2016–2017 yhteensä 5,0 miljoonaa euroa kymmenelle suomalaiselle yliopistolle, kohdennettuna kauppatieteelliselle tutkimus- ja koulutusalalle. Päätökset perustuivat Liikesivistysrahaston kestävän varainkäytön strategiaan ja ne noudattivat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta yliopistojen pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista vuosille 2014–2017. Investointi suomalaiseen kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen oli lahja 100-vuotiaalle Suomelle.

Liikesivistysrahasto toimii säätiöiden apurahaohjelmissa ja on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. Neuvottelukunta on apurahoja jakavien säätiöiden ja rahastojen yhteistyöelin.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry päätti vuosikokouksessaan 19.4.2018 yhdistyksen sääntöuudistuksesta, joka vastaa yhdistyslain ja sen hengen mukaisiin vaatimuksiin ja tukee Liikesivistysrahaston seuraavan sadan vuoden toimintaa.

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry – säännöt