Blogi

Antti Vassinen

Yksityisyyden ekonomia: tuloksellisen markkinointiteknologian eettiset normit

Laajoja datamassoja hyödyntävät markkinoinnin teknologiat tarjoavat nopeasti kehittyviä keinoja mainonnan kohdentamiseen ja kuluttajiin vaikuttamiseen. Tiedon määrä ja käytön laajuus sekä toimialan dynamiikka haastavat yritykset löytämään vaikuttavia, mutta kustannustehokkaita ratkaisuja yleisöjen tavoittamiseen. Innovatiivinen kuluttajatiedon keruu ja käsittely altistaa kuitenkin useille riskeille. Jos kuluttajat eivät luota palveluihin, eivät teknologian hyödyt realisoidu. Jotta yritysten on helpompi toimia vastuullisesti […]

Lue lisää »