Tuure Tuunanen ja tutkimusryhmä

Ketterästä toimintatavasta arvoa yhteisluovaan jatkuvaan palveluinnovaatiotoimintaan

Kuvateksti: Jatkuva innovaatiotoiminta yhdistää koko organisaation yhteisluomaan arvoa digitaalisten palveluiden asiakkaiden kanssa.

Oma tutkimusurani alkoi 2000-luvun alussa. Tähän aikaan ketterät toimintatavat innovaatioiden kehittämisessä olivat uusia asioita yrityksille ja kehitystyössä käytettiin pääsääntöisesti erilaisia vaihepohjaisia, joskin iteratiivisia menetelmiä. Olimme tuolloin varovaisen optimistisia ketteryyden potentiaalista, mutta epäilimme sen kykyä mullistaa yritysten toimintatapoja sekä rakenteita. Kirjoitimme aiheesta myös artikkelin, jonka otsikkona oli – ehkä hieman raflaavasti – ”vanhaa viiniä uusissa pulloissa”.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen maailma on kuitenkin muuttunut radikaalisti. Kehitys- ja innovaatiotyö on siirtynyt raskaista, dokumentaatiokeskeisistä prosesseista ketteriin, eikä entistä vaihepohjaista toimintatapaa juuri enää käytetä. Olemme todistaneet tämän muutoksen myös omassa tutkimushankkeessamme, jossa olemme viimeiset kolme vuotta keskittyneet innovaatio- ja kehitystoiminnan uuteen murrokseen. Nykyisin etenkin IT-alan yrityksien viestinnässä ja markkinoinnissa nousevat esiin niin sanotut jatkuvat toimintamallit, kuten DevOps. Näiden toimintamallien tarkoituksena on yhdistää niin yrityksen sisäiset toimijat kuin asiakkaatkin entistä saumattomimmin yhteiseen arvonluontiin. Tavoitteena on nopeuttaa innovaatiotoimintaa ja vastata yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja markkinoiden muutokseen.

Itse tunnistan tässä uudessa jatkuvan toimintatavan omaksumisessa samoja piirteitä kuin 2000-luvun alussa, kun ketterät toimintatavat alkoivat hakea muotoa yritysten ja organisaatioiden toimintatapojen muuttajina. Jatkuva innovaatiotoiminta yrityksissä vaatii uudenlaista organisoitumista ja johtamista: innovaatiot eivät synny ainoastaan ketterien projektien kautta, vaan ne ovat olennainen osa jokapäiväistä työtä. Tämä muutos on mielestämme samaa kertaluokkaa kuin mitä vaadittiin organisaatioilta niiden siirtyessä ketterään toimintatapaan. Tutkimustyön ohessa olemme Jyväskylän yliopistossa myös alkaneet kouluttaa osaajia jatkuvan toimintamallin käyttöönottoon ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Nyt päättyneessä kolmivuotisessa Liikesivistysrahaston vuonna 2019 rahoittamassa hankkeessamme keskityimme erityisesti digitaalisten palveluiden jatkuvaan innovaatiotoimintaan. Olemme aikaisemmin tutkineet muun muassa arvon yhteisluonnin merkitystä digitaalisten palveluiden suunnittelussa1,2,3. Nyt halusimme ymmärtää miten digitaalisuus ja ennen kaikkea innovaatiotyön toimintatavat muuttuvat, kun tästä tulee koko organisaatiota koskevaa jatkuvaa toimintaa. Hankkeessamme oli mukana yhdeksän kansainvälistä ja kotimaista yritystä, joilla yhteisenä tavoitteena oli kehittää uusia digitaalisia palveluja asiakkaille soveltaen jatkuvia periaatteita ja käytänteitä. Tutkimuksessamme oli mukana lähes sata asiantuntijaa ja johtajaa yhteistyöyrityksistä.

Tutkimuksemme keskeiset tulokset liittyvät:

  • Jatkuvan digitaalisen palveluinnovaation ymmärtämiseen toimintatapana yrityksissä4
  • Arvon yhteisluonnin mahdollistamiseen jatkuvassa digitaalisessa palveluinnovaatiotoiminnassa5
  • Datan ja datakyvykkyyksien rooliin jatkuvassa digitaalisessa palveluinnovaatiossa6
  • Yhteistyökumppaneiden yhteistyön mahdollistamiseen arvon yhteisluomista varten7

Tutkimuksemme tulokset kertovat haasteista ja mahdollisuuksista yrityksien omaksuessa jatkuvaa toimintatapaa4. Tilanne vaikuttaa varsin samalta kuin mitä yritykset kohtasivat 2000-luvun alussa ketterien toimintatapojen kanssa. Isona muutoksena aikaisempaan on kuitenkin palvelukeskeisyys liiketoiminnassa, sen digitalisaatio ja tarve luoda arvoa yhdessä asiakkaan kanssa2,3,5. Tämä tarve heijastuu myös yritysten toimintaan erilaisten digitaalisten palveluekosysteemien sisällä7. Tutkimuksemme aikana ymmärsimme myös datan ja datatalouden merkityksen jatkuvassa palveluinnovaatiotoiminnassa. Tutkimuksemme jatkuukin osallistujayritysten pyynnöstä datavetoisten palveluinnovaatioiden tutkimuksella6.

Jos 2000-luvun alussa suhtauduin varauksella ketterän toimintavan merkitykseen innovaatio- ja kehitystyössä, niin tänä päivänä uskallan väittää tuloksiemme perusteella, että jatkuva toimintatapa tulee mahdollistamaan ja luomaan uusia tapoja luoda arvoa (digitaalisten) palveluiden asiakkaille. Edelläkävijäyritykset ovat nyt siirtymässä tähän toimintatapaan, ja muutos näyttää olevan väistämätön. Tämä tuo yrityksille sekä uusia haasteita mutta myös uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa. Me jatkamme tutkimustyötämme näiden mahdollisuuksien valjastamiseen suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan tueksi.

 

Lähdeluettelo:

1 Tuunanen, T., Salo, M., & Li, F. (2023). Modular service design of information technology-enabled services. Journal of Service Research, 26(2), 270-282, https://doi.org/10.1177/10946705221082775.

2 Tuunanen, T., Lumivalo, J., Vartiainen, T., Zhang, Y., & Myers, M. D. (2023). Micro-Level Mechanisms to Support Value Co-Creation for Design of Digital Services. Journal of Service Research, online first, https://doi.org/10.1177/10946705231173116.

3 Lumivalo, J., Tuunanen, T., & Salo, M. (2023). Value Co-Destruction: A Conceptual Review and Future Research Agenda. Journal of Service Research, online first, https://doi.org/10.1177/10946705231177504.

4 Elo, J., Pekkala, K., Tuunanen, T., Lumivalo, J., Salo, M. (2022). Exploring the “Why”, “How”, and “What” of Continuous Digital Service Innovation. In: Taibi, D., Kuhrmann, M., Mikkonen, T., Klünder, J., Abrahamsson, P. (eds) Product-Focused Software Process Improvement. PROFES 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13709. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21388-5_25.

5 Elo, J., Lumivalo, J., Tuunanen, T., Salo, M. Factors Enabling and Hindering Value Co-Creation in Continuous Service Development: A Systematic Literature Review. In Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-55). https://hdl.handle.net/10125/79506.

6 Pekkala, K.,  Elo, J. & Tuunanen, T. Functional and Structural Roles of Data in Service Ecosystems. In Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-56). https://hdl.handle.net/10125/102807.

7 Elo, J., Pekkala, K., Tuunanen, T. & Salo, M. (2023). Building Strategic Partnerships for Value Co-creation: A Conceptual Framework for Digital Service Organizations. In Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS2023). https://aisel.aisnet.org/ecis2023_rp/365/.