Oskari Vilamon rahasto

Yleistä

Oskari Vilamon rahasto edistää rakentamisen ja sen edellytysten korkean tason tutkimusta. Lemminkäisen (nyk. YIT) lahjoituksesta Liikesivistysrahastoon perustettu rahasto on saanut nimensä yhtiön historian johtavan hahmon, talousneuvos Oskari Vilamon mukaan. Vuodesta 2019 lähtien palkintojen jakamiseen on osallistunut niin ikään Liikesivistysrahastoon kuuluva Heikki Pentin rahasto.

Rahasto palkitsee vuosittain parhaat akateemiset rakentamiseen liittyvät opinnäytteet. Esitykset palkittavista opinnäytteistä pyydetään alan professoreilta. Väitöskirjapalkinto on 3 500 euroa, lisensiaatin tutkimusten ja diplomitöiden palkinto on 2 000 euroa.

Uutisia

17.11.2023 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnaytteet

30.1.2023 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnaytteet

17.2.2022 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

9.4.2021 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

3.3.2020 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

22.1.2019 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

30.11.2017 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

14.3.2017 Oskari Vilamon rahaston puheenjohtajaksi professori Juha Paavola

1.12.2016 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

5.11.2015 Oskari Vilamon rahaston palkinto Tapani Mäkikyrölle

11.11.2014 Oskari Vilamon rahaston palkinto Matti Alahuhdalle

29.10.2013 Oskari Vilamon rahaston palkinto Jaakko Heikkilälle

8.11.2012 Oskari Vilamon rahaston palkinto Sixten Korkmanille

28.2.2012 Professori Pertti Vakkilainen Oskari Vilamon rahaston puheenjohtajaksi

26.10.2011 Oskari Vilamon rahaston palkinto Matti Harjuniemelle

25.11.2010 Oskari Vilamon rahaston palkinto Markku Kuismalle

10.12.2009 Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

11.11.2008 Oskari Vilamon rahaston palkinto Sirkka Hautojärvelle

5.11.2007 Oskari Vilamon rahaston palkinto Ralf Lindbergille

4.4.2007 Professori Martti Mikkola Oskari Vilamon rahaston puheenjohtajaksi

7.11.2006 Oskari Vilamon rahaston palkinto Veli-Pekka Saarnivaaralle

31.10.2005 Oskari Vilamon rahaston palkinto Jorma Ollilalle

19.10.2004 Oskari Vilamon rahaston palkinto Raimo Matikaiselle

28.10.2003 Oskari Vilamon rahaston palkinto Pertti Vakkilaiselle

Erikoisrahastojen historiaa

Liikesivistysrahastoon kuuluvan Oskari Vilamon rahaston tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Rahasto perustettiin Lemminkäinen Oy:n lahjoituksesta vuonna 1985 ja nimettiin yhtiön historian keskeisen hahmon, talousneuvos Oskari Vilamon (1880–1952) mukaan. Akateemisten opinnäytteiden palkitseminen aloitettiin Oskari Vilamon rahaston neuvottelukunnan toimesta vuonna 1993.

Vuodesta 2019 lähtien palkintojen jakamiseen on osallistunut niin ikään Liikesivistysrahastoon kuuluva Heikki Pentin rahasto, joka perustettiin teollisuusneuvos K. H. Pentin (1946–2008) lahjoituksesta vuonna 2007.

Oskari Vilamon ja Heikki Pentin rahastot ovat Liikesivistysrahaston määrätarkoitusrahastoja, joilla on yhteinen Oskari Vilamon rahaston neuvottelukunta. Neuvottelukunnan ensimmäinen puheenjohtaja oli Teknillisen korkeakoulun rehtori, professori Jussi Hyyppä. Hänen ohjauksessaan rahasto toimi kevääseen 2007 saakka, jonka jälkeen puheenjohtajana oli Teknillisen korkeakoulun rakenteiden mekaniikan emeritusprofessori Martti Mikkola vuoden 2011 loppuun asti. Häntä seurasi puheenjohtajana TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen emeritusprofessori Pertti Vakkilainen vuoden 2016 loppuun saakka. Neuvottelukunnan nykyinen puheenjohtaja on vuodesta 2017 lähtien Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun rakenteiden mekaniikan emeritusprofessori Juha Paavola

Oskari Vilamon rahasto aloitti akateemisten opinnäytteiden palkitsemisen 1993. Heikki Pentin rahasto on osallistunut palkintojen jakamiseen vuodesta 2019 lähtien. Yhdessä rahastot ovat palkinneet 75 väitöskirjaa, 20 lisensiaatin työtä sekä 169 diplomityötä vuoden 2023 opinnäytteet mukaan lukien.

YIT Oyj on tukenut rahastoa vuodesta 2018 alkaen.

 

Yhteystiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTO
Oskari Vilamon rahasto
Museokatu 8 A 1
00100  HELSINKI