Kirjoittaja: Salla Mikkonen

Salla Mikkonen

Power, Accountability and Responsibility in EU Lobbying – a Practice Theory Approach

Valta on EU-lobbaustutkimuksessa yksi keskeisimmistä ja kenties tutkituimmista näkökulmista. Usein valtaa on tutkittu lobbauksen vaikuttavuuden näkökulmasta. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt valta EU-lobbauksen arjen käytänteissä lobbareiden näkökulmasta. Tutkimukseni syventää practice theory -tutkimusta tarkastelemalla valtaa, vastuuvelvollisuutta ja vastuullisuutta EU-lobbauksessa. Hyödynnän väitöskirjatyöni aikana keräämääni laajaa empiiristä haastattelu- ja havainnointiaineistoa EU-lobbauksesta Suomessa ja Brysselissä. Lisäksi kerään täydentävää aineistoa […]

Lue lisää »