Kirjoittaja: Harri Terho ja työryhmä

Harri Terho ja työryhmä

Sales enablement – kohti asiakaskeskeisen myynnin strategista mahdollistamista

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen yritysten välisillä (B2B) markkinoilla elää vahvassa murroksessa. Laajasti informoidut ja yhä vaativammat asiakkaat haastavat B2B markkinoilla toimivia yrityksiä kehittämään uusia myynnin käytäntöjä. Nämä käytänteet pohjaavat dataan perustuvaan asiakasymmärrykseen sekä arvokkaisiin sisältöihin joiden kautta asiakkaan ostopäätösprosessiin osallistuvia tahoja tuetaan ostamisen eri vaiheissa.    Asiakkaat ottavat yhä useammin yhteyttä myyjiin vasta, kun he ovat jo […]

Lue lisää »