Kirjoittaja: Ari Paloviita

Ari Paloviita

Vanha ja uusi proteiinijärjestelmä murroksessa

Tein kevään 2018 aikana yhdeksäntoista yrityshaastattelua, keräten aineistoa elintarvikeyritysten näkemyksistä liittyen kestävän proteiinijärjestelmän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haastateltavat yritykset valitsin kahdella eri kriteerillä. Ensimmäisellä kriteerillä haastatteluun valikoituivat kotimaakuntani Keski-Suomen suurimmat, ”perinteiset”, elintarvikealan yritykset (9 kappaletta). Tässä ryhmässä oli kokoluokaltaan ja toiminnan laajuudeltaan hyvin erilaisia yrityksiä eri toimialoilta, tarjoten muun muassa liha-, meijeri-, juusto-, leipomo- ja kalatuotteita […]

Lue lisää »
Ari Paloviita

Uutta liiketoimintaa monimuotoistuvassa proteiinijärjestelmässä

Parin viime vuoden aikana on kotimaisessa ruokajärjestelmässä nähty vaihtoehtoisten proteiinilähteiden vahva esiintulo. Vaihtoehtoisilla proteiinilähteillä tarkoitetaan tässä erityisesti kotimaisia kasvipohjaisia proteiinilähteitä, mutta myös sieniä, alihyödynnettyjä kalalajeja, hyönteisiä sekä bioteknologian innovaatioita. Alalle on syntynyt uusia startup -yrityksiä ja perinteiset yritykset ovat laajentaneet tuotevalikoimaansa uusiin proteiinilähteisiin.

Lue lisää »
Ari Paloviita

Kestävän proteiinijärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet elintarvikealan yritysten näkökulmasta

Monitieteinen  Food System Studies Research Group perustettiin Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle vuonna 2014. Ryhmän perustamisen mahdollisti Koneen Säätiön myöntämä kolmivuotinen hankeapuraha Suomen ruokaturvan ja ruokajärjestelmän haavoittuvuuden tutkimukseen. Olen ryhmän ainoa kauppatieteilijä. Muut ryhmän jäsenet edustavat yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa, filosofiaa, ravitsemustieteitä ja elintarviketieteitä. Monitieteisyys on tärkeää ruokajärjestelmien tutkimuksessa, sillä ruoka on yhtälailla politiikkaa ja bisnestä. […]

Lue lisää »