Blogi

Ari Paloviita

Vanha ja uusi proteiinijärjestelmä murroksessa

Tein kevään 2018 aikana yhdeksäntoista yrityshaastattelua, keräten aineistoa elintarvikeyritysten näkemyksistä liittyen kestävän proteiinijärjestelmän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haastateltavat yritykset valitsin kahdella eri kriteerillä. Ensimmäisellä kriteerillä haastatteluun valikoituivat kotimaakuntani Keski-Suomen suurimmat, ”perinteiset”, elintarvikealan yritykset (9 kappaletta). Tässä ryhmässä oli kokoluokaltaan ja toiminnan laajuudeltaan hyvin erilaisia yrityksiä eri toimialoilta, tarjoten muun muassa liha-, meijeri-, juusto-, leipomo- ja kalatuotteita […]

Lue lisää »
Kaskas Media

Miten tiede muuttuu liiketoiminnaksi?

Osana Liikesivistysrahaston rahoittamaa Skolar Award-tutkimuskilpailua Slushissa nähtiin tänä vuonna paneelikeskustelu, jossa otettiin kantaa siihen, miten akateeminen tutkimus ja startup-maailma pääsevät lähemmäs toisiaan. Selväksi tuli ainakin se, että jos tutkija mielii yrittäjäksi, hänen on oltava valmis luopumaan löydöksistään ja osittain myös itse tutkijan työstä. Keskustelussa olivat mukana lämpöenergiateknologiaan keskittyneen Matrix Industriesin toimitusjohtaja Akram Boukai, neurotieteisiin perustuvan […]

Lue lisää »
Meri Jalonen

Kokeilemalla kestäväksi?

Lokakuun alussa julkaistu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin erikoisraportti maapallon keskilämpötilan 1,5 asteen nousun aiempia arvioita vakavammista vaikutuksista on herättänyt keskustelun uutisvälineissä ja sosiaalisessa mediassa valtioiden ja kansalaisten toimista ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Yhtäältä media on tarjonnut yleisölleen moninaisia ohjeita kestävien kulutusvalintojen tekemiseen. Toisaalta toimittajat ovat muistuttaneet, ettei kulutuksen ympäristövaikutuksia ole onnistuttu merkittävästi vähentämään tähänastisilla toimilla vaan tarvitaan hyödykkeiden tuottamista […]

Lue lisää »