Olli Tyrväinen

Ruoan verkkokaupan kehitys

Ruoan verkkokauppa on mielenkiintoinen kaupan erityissektori. Ostopäätökset ovat pääosin hyvin rutiininomaisia, eikä niihin liity suuria taloudellisia riskejä. Voisi kuvitella, että helpon ja nopean vaihtoehdon tarjoava verkkokauppa olisikin nopeasti vallannut siivunsa myynnistä. Vaikka maailmanlaajuisesti palveluita on ollut jo vuosia, on niiden suosion kasvu kestänyt verrattain kauan.  Ruoan verkkokaupan myynnin osuus on koronakriisin johdosta kasvanut maailmanlaajuisesti. Ruoan verkkokaupan myynti Yhdysvalloissa nousi 1.2 miljardista 7.2 miljardiin pelkästään vuoden 2020 aikana (Forbes, 2020). Kotimaassa sekä Kesko että S-ryhmä ovat kasvattaneet verkkomyyntiänsä satoja prosentteja saavuttaen 12% osuuden kokonaismyynnistä (Kaupan liitto, 2020; Kauppalehti 2021). 12% kuluttajista on myös vaihtanut palveluntarjoajaa verkkovaihtoehdon perusteella (McKinsey 2020).

Kuluttajatutkimus on painottanut näkökulmaa, jonka mukaan koronakriisi on pakottanut ihmiset muuttamaan kulutustottumuksiaan ja siirtymään verkkopalveluiden asiakkaiksi. Verkkokaupan myynnin kasvun uskotaan olevaan lähes yksinomaan kriisin vaikutusta. Tätä tukee havainto, jonka mukaan vain 15% kuluttajista on tyytyväisiä käyttämäänsä ruoan verkkokauppapalveluun (McKinsey 2020). Mikäli asiakastyytyväisyys pysyy näin matalana, voidaan kuluttajien ennustaa palaavan kivijalkakauppoihin. Toisaalta kauppa, joka onnistuu kehittämään järjestelmänsä asiakkaita miellyttäväksi voi onnistua haalimaan itselleen huomattavan suuria markkinaosuuksia. Tulevaisuuden menestyksen kannalta on oleellista tunnistaa oman järjestelmän kehityskohteet, ja sitä kautta voittaa asiakkaat itselleen.

Työ ja elinkeinoministeriö (2020) on ollut huolissaan kotimaisen kaupan kilpailukyvystä. Verkkokaupan haasteena on ollut uusien teknologioiden hidas käyttöönotto, ja pelkona että kuluttajat siirtyvät kansainvälisten verkkokauppojen asiakkaiksi. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ruokakaupan verkkoalustojen asiakaskokemusten kehittämiseksi meta-analyysin keinoin. Tutkimusmenetelmä mahdollistaa aiemman tutkimuksen yhteenvedon tilastollisin menetelmin, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä luotettavia yleistyksiä, sekä testata koronakriisin vaikutuksia ruoan verkkokaupan ostokäyttäytymiseen.

 

Lähteet:

Forbes. (2020). Lasting changes to grocery shopping after covid-19? Luettavissa: https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/12/14/3-lasting-changes-to-grocery-shopping-after-covid-19/?sh=388af4b654e7

Kaupan liitto. (2020). Suomalainen verkkokauppa valtaa markkinoita. Luettavissa: https://kauppa.fi/uutishuone/2020/04/01/suomalainen-verkkokauppa-valtaa-markkinoita/

Kauppalehti. (2020) Ruoan verkkokaupan kisa kiihtyy. Luettavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ruoan-verkkokaupan-kisa-kiihtyy-voittaja-on-se-jolla-on-syvimmat-taskut/3779c1b4-e013-4021-835a-578b64690542

McKinsey. (2020). How European shoppers will buy groceries in the next normal. Luettavissa: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-european-shoppers-will-buy-groceries-in-the-next-normal.

Ministry of Economic Affairs and Employment. (2020). Asiantuntija-artikkeli kaupan toimialasta.Luettavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162577/TEM_2020_55.pdf?sequence=4&isAllowed=y