Taru Kesävuori

Ekosysteemiyhteistyöstä potkua tiedepohjaisten innovaatioiden synnyttämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore julkaisu ”Kestävä talouskasvu ja hyvinvointimme tulevaisuus” (2021) nostaa ekosysteemit suomalaisen innovaatiopolitiikan keskiöön. Myös julkisessa keskustelussa ekosysteemit ja verkostoyhteistyö tarjotaan usein kansallisiksi eväiksi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Olen kauppatieteiden tohtoriopiskelija ja toimin nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa Neuro-impakti ja innovaatiot -tutkimustiimissä, jossa tutkitaan miten neurotieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta johdetaan ja innovaatioita tuotetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Institutionaaliselle organisaatioteorialle perustuvassa tutkimuksessani käsittelen ekosysteemiyhteistyössä tehtävää tieteen kaupallistamista yksilöllistettyyn lääketieteeseen ja uneen liittyvän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan alueella.

Viime vuosien aikana ymmärrys unihäiriöiden yhteydestä aivosairauksiin on lisääntynyt samalla kun ymmärrys unen merkityksestä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on kasvanut. Suomessa unen tutkimukseen liittyvä ekosysteemi on uusi ja kehittyvä. Se yhdistää erilaisia toimijoita koulutus- ja tutkimuslaitoksista yrityksiin, osaamiskeskuksiin, potilasjärjestöihin, rahoittajiin ja lainsäätäjiin. Tutkimuksessani tarkastelen tätä kehittyvää ekosysteemiä, jossa unta tutkimalla edistetään aivoterveyden innovaatioiden syntymistä. Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä ekosysteemitoimijoiden yhteistyöstä, tavoitteiden ja toimintatapojen moninaisuudesta ja kaupallistamista muokkaavista taustatekijöistä, rakenteista ja pelisäännöistä. Tavoitteena on myös tutkia, miten ekosysteemissä tapahtuva kaupallistamisyhteistyö vaikuttaa yhteiskuntaan ja markkinoiden elinvoimaisuuteen. Tutkimukseni tarjoaa uutta tietoa ekosysteemiyhteistyön roolista uuden liiketoiminnan luomisessa ja kehittämisessä. Tätä kautta tutkimukseni pyrkii tukemaan aktiivista toimijuutta innovaatioekosysteemeissä ja tutkimuksen kaupallistamisen yhteistyöverkostoissa tiedepohjaisten innovaatioiden synnyttämiseksi.