Teemu Tuomisalo

Syventävä tutkimus liiketoimintamahdollisuuden kehityksestä kasvuhakuisissa ja kansainvälistyvissä pk-yrityksissä

Liiketoimintamahdollisuus on yrittäjyystutkimuksen keskeisimpiä näkökulmia. Tämän tavoitteena on selvittää kuinka yrittäjät kehittävät uusia tuotteita tai palveluita havaitsemansa kysynnän perusteella. Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää, jos haluamme ymmärtää syventävästi tätä monimutkaista ilmiötä. Tämän takia tässä tutkimuksessa luodaan kokonaisvaltainen prosessimalli siitä, kuinka startup-yrittäjät kehittävät uusia ratkaisuja. Tutkimuksessa hyödynnetään laadullista ja narratiivista menetelmää, jonka avulla voimme tehdä tarkkoja sekä ajankohtaisia havaintoja yrittäjien näkökulmasta. Tutkimustulokset avaavat liiketoimintamahdollisuuden kehitysprosessia tämän eri vaiheissa sekä vaiheiden välistä suhdetta. Lisäksi kyseessä on ensimmäisiä tutkimuksia, joka avaa empiirisesti liiketoimintamahdollisuuksien kehitystä ideatasolta varsinaisiksi tuotteiksi sekä palveluiksi.

Tutkimuksessa on kyse myös yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, koska yrittäjyys ja innovaatiot ovat merkittäviä talouskasvun ajureita. Tutkimuksen keskeinen tavoite onkin tarjota käytännön johtopäätöksiä, joiden avulla voimme tukea kyseisiä elementtejä Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään minkälaisia tavoitteita ja ominaisuuksia innovatiivisten ratkaisuiden kehitykseen liittyy. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esille, minkälaisia haasteita kasvuhakuiseen yrittäjyyteen liittyy sekä minkälaisia edellytyksiä Suomella on innovaatiovetoisen yrittäjyyden tukemiseksi. Nämä käytännön johtopäätökset ovat hyödyllisiä niin yrittäjille, yrittäjyyskoulutukselle sekä yrittäjyyttä tukeville instituutioillekin.