Tuomas Möttönen

Tienraivaajia ja jälleenrakentajia: uusi kirja suomalaisesta yrityshistoriasta

Tienraivaajia ja jälleenrakentajia kirjassa valaistaan Suomen talouden ja yrittäjyyden historiaa itsenäistymisestä jälleenrakentamiseen. Kokoamassani ja toimittamassani teoksessa eturivin talousalan asiantuntijat käsittelevät itsenäistymisen jälkeisen ajan talous- ja yrityselämän kehitystä. Kirjan artikkelit kuvaavat aikajakson talouden toimialoja ja kertovat keskeisten henkilöiden elämäntarinoita. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat oman alansa pioneereina ja tienraivaajina toimineet yrittäjät. He ovat kehittäneet ja tuoneet ulkomailta uutta tekniikkaa ja innovatiivisia toimintatapoja.

Keskeinen kirjan sisältö

Teos kuvaa yritystoiminnan merkitystä Suomen teollistumisen kehityksessä itsenäisyyden alkuajoista toisesta maailmansodasta selviytymiseen. Teoksessa valaistaan, miten maa nousi 1930-luvun lamasta ja miten maata jälleenrakennettiin raskaiden sotavuosien jälkeen.

Suomi loi maan taloudellisen perustan, jonka varassa on rakennettu suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Itsenäistymisen alkuvuosikymmenet ovat myös siinä mielessä merkittävä aikajakso, että kohtaamastaan lamasta huolimatta Suomi vaurastui, teknistyi ja modernisoitui.

Itsenäisen Suomen alkuaikoina perustettiin monia talouskehitykseen vaikuttaneita yrityksiä ja luotiin perustaa myöhemmälle yrittäjyyteen pohjautuvalle talouskehitykselle. Tuolloin saivat alkunsa useat tunnetut suomalaiset yritykset, kuten Huhtamäki, Isku ja Yhtyneet Paperitehtaat. Maahan syntyi myös monikansallisia yrityksiä. Suuryritysten ohella yrittäjien ja yritysten määrä lisääntyi. Talouselämä monipuolistui ja syntyi uusia teollisuuden aloja.

Tämä teos nostaa esille, että jälleenrakentamiskautena Suomessa aloittivat monet yksityiset yritykset, joilla on ollut suuri vaikutus maan kehittymiselle moderniksi teollisuusvaltioksi.

Kirjan tarve

Teokselle on syntynyt tilausta, kun yrittäjyydestä puhutaan entistä enemmän ja yrittäjien merkitystä taloudellisen kasvun aikaansaajina korostetaan. Teos on hyödyllinen myös yrittäjäksi aikoville. Jotta maahan saadaan lisää yrittäjyyttä ja uusia yrittäjiä, on syytä tuntea entisaikojen yrittäjiä, jotka omana aikanaan ja omalla panoksellaan ovat johtaneet yrityksiään kasvu-uralle. He ansaitsevat myös tunnustuksen tehdystä työstä. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen taloushistoriasta ja sen kehitykseen vaikuttaneista henkilöistä.

Tienraivaajia ja jälleenrakentajia: Suomalaista yrityshistoriaa itsenäistymisestä jälleenrakentamiseen -teoksen julkistamistilaisuus pidettiin perjantaina 20.10. Suomen Jäähdytystekniikan Museolla Ylöjärvelle.

Kirjoittajan esittely

Kirjoittaja toimii tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistosta. Kirjoittaja on parhaillaan valmistamassa Tienraivaajia ja jälleenrakentajia -teokselle jatko-osaa Globaalit uudistajat: lamasta yrittäjyysyhteiskuntaan 1990–2022. Kirjat muodostavat kokonaisuuden, jota voidaan käyttää yrittäjyyskasvatuksessa, jossa tarvitaan lisätietoa yrittäjyyden historiallisesta kehityksestä.