Tuomas Möttönen

Ensimmäinen englanninkielinen suomalaisesta yrittäjyyskasvatuksesta kertova oppi- ja tietokirja julkaistiin 14. Yrittäjyyskasvatuspäivillä Mikkelissä

Vuonna 2019 julkaistiin yrittäjyyskasvatuksen oppi- ja tietokirja Yrittäjät Suomessa: elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan (JAMK). Oppikirja on opetuskäytössä. Tarvetta on ilmaantunut tehdä sen pohjalta yrittäjyyskasvatukseen soveltuvaa lisäopintomateriaalia. Englanninkielisestä versiosta on kysyntää, mikä tulee kasvamaan, kun yrittäjyys-kasvatuksessa painottuu kansainvälinen ulottuvuus.

Olen tuottanut englanninkielisen yrittäjyyskasvatukseen soveltuvan oppi- ja tietokirjan. Kirjan nimi on Finnish Entrepreneurs: From Freedom of Occupation to the Entrepreneurial Society (JAMK). Kirjaan sisältyy täydentäviä artikkeleita jyväskyläläisiltä yrittäjyyden asiantuntijoilta. Kirjaan ovat kirjoittaneet yliopettaja, KTT Minna Tunkkari-Eskelinen (Jyväskylän ammatti-korkeakoulu), lehtori, KTM Riku Ojanperä (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), yliopiston-opettaja, KTT Päivi Patja (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto) ja yrittäjyysasiantuntija, YTM Niina Helin (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia).

Kirja julkistettiin Yrittäjyyskasvatuspäivillä Mikkelissä (30.9.─1.10.2020). Tapahtuman järjesti Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry. yhteistyössä Xamkin Pienyrityskeskuksen ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa.

Finnish Entrepreneurs -teoksessa kuvataan yrittäjyyskasvatusta sekä kerrotaan, miten yrittäjyyskasvatusta on toteutettu oppilaitoksissa. Eräänä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismallina kerrotaan Jyväskylän seudun oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksellisesta yhteistyöstä, jota toteutetaan EduFutura-yhteistyönä. Kirja on tarkoitettu opetusmateriaaliksi korkeakoulu- ja opistotasoiseen yrittäjyyskoulutukseen. Se on myös hyödyllinen yrittäjien jatkokoulutukselle ja kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Vastaavaa yrittäjyyden ja yrittäjien historiaa käsittelevää teosta ei ole aikaisemmin ilmestynyt. Tällä hetkellä ei ole saatavissa englanninkielistä yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalia. Sen tarve tulee kasvamaan, kun yrittäjyyskasvatuksen merkitys lisääntyy koulutuspolitiikassa. Julkaisun merkitys kasvaa, kun yhä enemmän opetusta annetaan englannin kielellä ja kun vieraskielisten opiskelijoiden määrä lisääntyy oppilaitoksissa. Kirjaa tarvitaan myös kansainvälisessä yrittäjyysyhteistyössä.

Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus ovat vakiintuneet osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää kaikilla kouluasteilla. Eri koulutusasteiden ja -alojen tulee tehdä yhteistyötä yrittäjyys-kasvatuksessa, jotta yrittäjyysopetus muodostaisi oppilaille katkeamattoman polun. Myös resurssien yhteiskäyttöä voidaan lisätä. Kirja on merkittävä lisämateriaali oppilaitosten yhteistyöhön ja luo yhteistä pohjaa opetuskäytäntöihin.

Finnish Entrepreneurs -kirja on tarpeellinen yrittäjyyspedagogiikkaan kehittämisessä. Yrittäjyyskasvatuksen onnistuminen edellyttää, että opettajille on tarjolla käyttökelpoista opetusmateriaalia, joka auttaa heitä luomaan toimivia yrittäjyyden opetusympäristöjä. Oppimateriaaleista pitäisi muodostua monipuolinen kokonaisuus, josta opettajat pystyvät valitsemaan kuhunkin tarkoitukseen sopivaa kirjallista ja muuta aineistoa.


Kirjoittajan esittely

Kirjoittaja väitteli Jyväskylän yliopistosta liiketoimintahistorian alalta 2017, minkä jälkeen hän on toiminut tutkijatohtorina. Kirjoittaja on parhaillaan valmistamassa kokoomateosta ”Taloudelliset tienraivaajat: Suomalaisen talouselämän uudistajat 1917–1939.” Se on ensimmäinen osa kolmiosaiseksi kasvavaa teossarjaa, jossa kokoavana ajatuksena on kuvata yrittäjien asemaa ja vaikutusta kriisiajoista selviytymisessä. Kirjoissa paljastuu suomalaisen yhteiskunnan kyky ja tavat nousta kriiseistä kansainvälisesti tunnustetuksi teolliseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi.

 Blogikirjoitus perustuu tekijän Yrittäjyyskasvatuspäivillä 30.9.2020 pitämään esitelmään Oppimateriaalien tarve yrittäjyyskasvatuksessa.