Roosa Oinasmaa

The Rise, the Decline, and the Re-Emergence of Grand Strategy: Corporate—Government Interlock in the Making of Grand Strategy in the Finnish Forest Industry

Strategiatekijöiden tulee jatkuvasti priorisoida tavoitteet käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Kriittisimpien resurssien omistamisesta sekä valtion kontrollista on tullut tärkeitä osia monen teollisuudenalan resurssisuunnittelussa. Tämä koskee erityisesti toimialoja, joissa tuotanto perustuu luonnonvaroihin ja tuotantoa on siirretty saatavuuden parantamiseksi alueille, joissa raaka-ainetta on runsaasti ja valtion kontrolli on minimaalista. Kun suuri osa tuotannosta on riippuvainen ulkomailla tuotettavasta raaka-aineesta, voidaan puhua kriittisestä resurssiriippuvuudesta, joka voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta kumota tulevaisuudessa.  

Valtiot yrittävät ottaa kaikki sidosryhmät huomioon luonnonvaroja koskevassa sääntelyssä, joskin toimialakehityksen tasolla tuotantoon vaikuttaa suuresti sääntelyn lisäksi kysyntä sekä raaka-aineiden saatavuus. Hankkeeni keskittyy suurstrategiaan tutkien, kuinka näitä jatkuvia resurssiperäisiä kompromisseja neuvotellaan valtakunnallisella tasolla pureutuen valtion, toimialan ja yritystason yhteisdynamiikkaan.  

Metsät ovat puhuttaneet suomalaisia aina, ja voikin sanoa, että puu on ollut Suomelle yksi tärkeimmistä strategisista resursseista jo yli vuosisadan. Metsäteollisuuteen kuuluu kilpailu luonnonvaroista, valtion vaikutusvalta sekä pitkän tähtäimen suunnittelua vaativat toimialarakenteet. Väitöskirjani lähtökohtana on tarkastella metsäteollisuuden kehitystä raaka-ainesaatavuuden yhteissuunnittelun kautta keskittymällä tutkimuskysymykseen: kuinka suurstrategia on kehittynyt Suomen metsäteollisuudessa resurssiniukkuuden, yritysstrategioiden sekä politiikan yhteispaineessa viimeisen 80 vuoden aikana? 

Tutkimukseni perustuu laajaan yli 200 000 sivun historialliseen aineistoon, joka on kerätty eri arkistoista keskittyen erityisesti strategisointiin ja sääntelyyn maa-, metsä-, ympäristö- sekä energiakysymysten osa-alueilla. Hankkeen keskeinen tavoite on antaa dynaamisempi kuva teollisuuden strategioiden syntymisestä ja kehityksestä sekä kuvata valtakunnallisten tavoitteiden yhteisevoluutiota.