Salla Mikkonen

Power, Accountability and Responsibility in EU Lobbying – a Practice Theory Approach

Valta on EU-lobbaustutkimuksessa yksi keskeisimmistä ja kenties tutkituimmista näkökulmista. Usein valtaa on tutkittu lobbauksen vaikuttavuuden näkökulmasta. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt valta EU-lobbauksen arjen käytänteissä lobbareiden näkökulmasta. Tutkimukseni syventää practice theory -tutkimusta tarkastelemalla valtaa, vastuuvelvollisuutta ja vastuullisuutta EU-lobbauksessa.

Hyödynnän väitöskirjatyöni aikana keräämääni laajaa empiiristä haastattelu- ja havainnointiaineistoa EU-lobbauksesta Suomessa ja Brysselissä. Lisäksi kerään täydentävää aineistoa vaaleihin vaikuttamisesta ja pyöröovi-ilmiöstä Suomessa. Hankkeen pääpaino on vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien julkaisussa ja yhteiskirjoittamisessa.

Tutkimukseni kautta poliittiset päätöksentekijät pystyvät paremmin ymmärtämään lobbausta, jonka vaikuttamisen kohteina he ovat tai ovat olleet. Myös tavalliset kansalaiset, etenkin Suomessa, pystyvät paremmin arvioimaan julkista EU-lobbausta. Lisäksi lobbausorganisaatiot saavat laajemman kuvan toimintakentän nykytilasta. Tulevaisuuskestävä ympäristö -painoalueella tarjoan näkökulmia arvioida lobbauksen vastuullisuutta muun muassa metsäsektorilla.