Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Muutosagentteina kestävässä kiertotalousmurroksessa

Liikesivistysrahaston vuosina 2020–2023 rahoittama tutkimushankkeemme ”Waste Matters – Change Agents’ Engagement in Circular Economy Transformation” päättyi loppuvuodesta 2023. Hanke onnistui mielestäni erinomaisesti ja sillä oli monia myönteisiä vaikutuksia tutkimusryhmämme toimintaan. Tässä blogikirjoituksessa kerron lyhyesti hankkeen tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta.

Hankkeessa tutkimme erilaisten edelläkävijöiden eli muutosagenttien roolia kiertotalousmurroksessa. Hanke keskittyi erityisesti kiertotalousmuotiin, mutta jatkoimme myös aiempaa tutkimustamme liittyen ruokahävikkiin. Olemme aiemmin bloganneet hankkeen kuulumisista toukokuussa 2020, lokakuussa 2020, ja joulukuussa 2022.

Hankkeessa tutkimamme muutosagentit, kuten some-vaikuttajat ja start up -yritykset kiertotalousmuodin alalla, ovat tulostemme mukaan keskeisessä roolissa kestävän kiertotalouden edistäjinä. Siirtyminen kiertotalouteen ei tapahdu pelkästään kehittämällä teknologiaa tai uusia liiketoimintamalleja. Tarvitaan laajempi systeeminen muutos, joka vaatii muutoksia sosiaalisissa normeissa ja toimintamalleissa. Tutkimme hankkeen aikana mm. sitä, miten muutosagentit pyrkivät muokkaamaan näitä yhteisesti jaettuja ja joskus hyvinkin syvään juurtuneita instituutioita, jotka voivat estää murrosta. Sellaisia voivat olla esimerkiksi muotiin liittyvä uutuudenviehätys ja lyhytaikaisuus, joka hidastaa esimerkiksi käytetyn muodin yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja vaatteiden korjaamisen valtavirtaistumista.

Tutkimushankkeemme poiki meille useita tieteellisiä julkaisuja kiertotalouden teemoista. Esittelimme tuloksiamme niin kaupan alan, kulutustutkimuksen kuin muodin tutkimuksenkin tieteellisissä konferensseissa. Teimme uusia teoreettisia avauksia mm. institutionaalisen teorian (Närvänen et al. 2021), sosiomateriaalisuuden (Närvänen et al. 2023; Janhonen et al. 2020) sekä poliittisen päätöksenteon ja vastuuttamisen suuntaan (Mesiranta et al. 2022). Pohdimme myös edelläkävijäyritysten arvolupauksia (Närvänen et al. 2021) ja kaupan roolia hävikin vähentämisessä (Närvänen et al. 2023; Sutinen & Närvänen, 2023). Osa julkaisuistamme on edelleen arviointiprosessissa.

Suoran tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi hanke vahvisti tutkimusryhmämme osaamista kiertotalouden teemoissa merkittävällä tavalla. Pystyimme hankerahoituksen turvin jatkamaan aktiivisesti ulkoisen tutkimusrahoituksen hakemista mm. Euroopan Unionin Horizon -ohjelmasta sekä Suomen Akatemialta. Akatemiahanke CIRCEX:issä (2023–2027) yhdistämme voimamme Turun yliopiston Elina Jaakkolan tutkimusryhmän kanssa kiertotalouskokemusten tutkimiseksi. Juuri alkaneessa kansainvälisessä, EU-rahoitteisessa CARE-hankkeessa (2024–2027) koordinoimme 11 kumppanin konsortiota, joka pyrkii muuttamaan sata kotitaloutta viidessä eri maassa kiertotalouden edelläkävijöiksi. Uusien hankerahoitusten saavuttaminen on ollut suuri työ, jossa Liikesivistysrahaston rahoittamalla hankkeella on ollut merkittävä sisällöllinen ja käytännöllinen merkitys. Koen, että tutkimusryhmäni on myös yksi tärkeä kestävän kiertotalouden muutosagentti, jonka toimintaa Liikesivistysrahasto on keskeisellä tavalla viime vuosina mahdollistanut. Lämmin kiitos koko tutkimusryhmän puolesta!

Elina Närvänen


Tutkimusryhmä: Waste Matters: Change agents’ engagement in circular economy transformation
PI: Professori Elina Närvänen, Tampereen yliopisto, Palvelut ja kauppa
Painoalue: Tulevaisuuskestävä ympäristö
Apuraha: 100 000 euroa