Tanja Leppäaho

Growth into a Middle-Sized Firm and Beyond: Enablers and Hindrances of the Process over Time

Tutkimukseni keskittyy kasvun vaiheisiin ja valintoihin aikojen kuluessa. Alkukartoituksen pohjalta tarkastelen yritysten keskeisiä päätöksiä kognitioiden ja merkityksellistämisen (sense making) näkökulmista.  Aineisto koostuu perheyritysjohtajien narratiiveista ja arkistoaineistosta (pöytäkirjoista, kirjeistä, päiväkirjoista jne.). 

Tutkimus pyrkii selvittämään mihin perheyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät päätökset perustuvat? Kuinka niissä ajatellaan yrityksen menneisyyttä ja/tai tulevaisuutta, sen perustajaa tai jatkajaa, perhettä laajemmin, päätöksentekijää itseään, paikkakuntaa, kansakuntaa vai ajatellaanko niiden yhteydessä jotakin aivan muuta? Perustuvatko päätökset terveeseen itsetuntoon, pelkoon, traumoihin, hyvän tekemisen haluun, suuruudenhulluuteen, kateuteen tai ahneuteen? Tutkimus tarkastelee kasvuun liittyviä päätöksiä mm. näistä näkökulmista, mutta antaa sijaa sille, että aineisto voi kertoa jotakin aivan muuta. 

Suomen hallitus, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät ja Perheyritysten Liitto ja ovat viime aikoina ottaneet vahvasti esille kasvuteeman Mittelstand-käsitteen kautta. Mittelstand viittaa keskikokoiseen yritykseen, joka työllistää 50-500 henkeä. Keskisuuret yritykset ovat kestävän yhteiskunnan tukiranka. Suomessa keskisuurten yritysten määrä on moniin verrokkimaihin nähden pieni, ja siksi taloutemme muutoskestävyys lepää hyvin kapeilla hartioilla. Tällä hetkellä sata yritystä tekee 2/3 Suomen kokonaisviennistä.  Suuri osa kasvukykyisistä yrityksistä ovat tuotannollisen teollisuuden yrityksiä, joita sijaitsee myös muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla. 

Käytännöllisestä näkökulmasta olen kiinnostunut siitä, kuinka erityisesti kotimaisesti omistetut yritykset saataisiin suurilukuisemmin kasvu-uralle ja Suomen vienti saataisiin jakautumaan laajemmalle tukirangalle. Tämän projektin tavoitteena onkin lisätä ymmärrystä siitä kuinka keskisuuriksi tai suuriksi kasvaneet yritykset ovat kehittyneet läpi vuosikymmenten ja muuttuvien toimintaympäröiden. Aiheen syvemmällä ymmärryksellä politiikka ja yrittäjyyden tuki, koulutus, tutkimus ja kehittämistyö voidaan suunnata niiden auttamiseen oikealla tavalla.  


Tanja Leppäaho toimii kasvuyrittäjyyden professorina LUT-yliopistossa Lappeenrannassa. LSR:n rahoittamassa projektissa ”Kasvu keskisuureksi tai suureksi: mahdollistavat ja estävät tekijät” Tanja lähestyy yrityskasvun aihepiiriä kestävän kasvun näkökulmasta ja avoimella otteella. Tanja ei siis ole kiinnostunut nopeasta kasvusta, jolla riskisijoittajat ulosmittaavat yrityksen potentiaalin muutamassa vuodessa, vaan kestävästä, vuosikymmeneltä toiseen jatkuvasta kasvusta. Perheyritysten kvartaali on yksi sukupolvi ja se tekee niiden kasvusta eetokseltaan erityistä ja usein kestävää.