Antti Vassinen

Yksityisyyden ekonomia: tuloksellisen markkinointiteknologian eettiset normit

Laajoja datamassoja hyödyntävät markkinoinnin teknologiat tarjoavat nopeasti kehittyviä keinoja mainonnan kohdentamiseen ja kuluttajiin vaikuttamiseen. Tiedon määrä ja käytön laajuus sekä toimialan dynamiikka haastavat yritykset löytämään vaikuttavia, mutta kustannustehokkaita ratkaisuja yleisöjen tavoittamiseen. Innovatiivinen kuluttajatiedon keruu ja käsittely altistaa kuitenkin useille riskeille. Jos kuluttajat eivät luota palveluihin, eivät teknologian hyödyt realisoidu. Jotta yritysten on helpompi toimia vastuullisesti sekä luoda taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää liiketoimintaa, tarvitaan tietoa markkinoinnin teknologian eettisten kysymysten jäsentämiseksi ja kohtaamiseksi.

Tutkimuksessani hyödynnetään uutta aineistoa markkinoinnin teknologioista Suomessa ja ulkomailla, kuluttajakokemuksesta ja yksityisyydestä kilpailukeinona. Tavoitteena on perehtyä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuedellytyksiin kansainvälisten toimijoiden rinnalla toimintaympäristössä, jolle on ominaista voimakas turbulenssi kilpailun, lainsäännön ja teknologian osalta – ja jossa yksityisyys on samalla sekä kauppatavaraa että kilpailutekijä.


Antti Vassinen, KTT, vieraileva tutkija
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin laitos

Profiilikuva: Olga Poppius