Sampsa Heikkilä

Nyt tutkimme – haastateltavina uudet Liikesivistysrahaston tutkimusryhmät

Globaalit poliittiset, taloudelliset ja ekologiset muutokset vaikuttavat ja velvoittavat rahastoa toimimaan entistä tavoitteellisemmin. LSR 100-juhlavuonna aloitettu tutkimusryhmien tukeminen jatkui 2020 kierroksella 15 ryhmän saatua apurahoina yhteensä 1,17 milj. euroa.

Apurahan saaneiden tutkimusryhmien hankkeissa korostuvat johtaminen, vastuullisuus ja kasvu. Lue rahaston viideltä painoalueelta haastateltujen tutkimusryhmien johtajien ajatuksia siitä, millaisia tutkimuksellisia avauksia juuri nyt tarvitsemme.

Datatalous

Hankenin markkinoinnin laitoksen Associate Professor Johanna Frösénin mielestä dataa ja tekoälyä voidaan hyödyntää tiettyyn pisteeseen asti, mutta ihmisaivojen luovuus ja uusien näkökulmien löytäminen ovat tärkeimpiä tekijöitä, kun kvantitatiivisen datan lisäksi blogit, vlogit, tuotearviot ja podcastit syytävät laadullista informaatiota. Lue lisää blogista.

Johtamisen osaaminen

Vaasan yliopiston apulaisprofessori Shahzad Khuramin mukaan lohkoketjun kaltaisen teknologian tuominen voi johtaa arvoristiriitoihin ja muutosvastarintaan organisaatioiden sisällä. Lue lisää blogista.

Liiketoiminnan uudistaminen

Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen apulaisprofessori Markus Salo pureutuu ohjelmistokehityksen työnkuvien erityispiirteisiin ja erityisesti teknostressin muodostumiseen ja siihen, mitä asialle voidaan tehdä. Lue lisää blogista.

Tulevaisuuskestävä ympäristö

LUT-yliopiston hankintatoimen professori Anni-Kaisa Kähkösen mukaan pitkät ja valtioiden rajoja puhkovat hankintaketjut ovat todellisia myös suomalaisyrityksissä. Lue lisää blogista.

Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu

Aalto-yliopiston tuotantotalouden apulaisprofessori Mikko Jääskeläinen selvittää, mitkä ovat menestyneen yrittäjyysekosysteemin rakennusaineet. Lue lisää blogista.


Liikesivistysrahaston 2020 kierroksen apurahat on julkistettu, ks. Apurahat (www.lsr.fi)