Usein kysytyt kysymykset

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimusryhmät ja yhteisöt. Apurahan saajan aiempi koulutus voi olla myös muulta kuin liiketalouden alalta ja edustaa uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia. Liikesivistysrahaston apurahat ovat suurimmaksi osaksi työskentelyapurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöskirjan jälkeiseen (post doc) tutkimukseen. Apurahoja myönnetään suomalaisiin yliopistoihin ja oppilaitoksiin sidoksissa oleville tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä kotimaisille yhteisöille.

Lue lisää  vuoden 2024 apurahakierroksesta sekä hakuohjeista.

 

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan aina sähköisessä järjestelmässä. Luo itsellesi käyttäjätunnus ja ota se talteen. Tarvitset samaa tunnusta apurahan nostamiseen, jos sinulle myönnetään apuraha. Ennen kuin haet, muista lukea hakuohjeet tarkkaan!

 

Voinko aloittaa apurahan nostamisen heti, kun olen saanut tiedon myönnöstä?

Pääsääntöisesti apurahat ovat myöntöä seuraavan vuoden työskentelyyn ja ne maksetaan hankkeen toteutusta noudattavissa erissä. Hakiessasi apurahaa vuoden 2024 hakukierroksella, haet sitä vuoden 2025 työskentelyyn. Lue tarkemmat hankekauden määrittelyt apurahakierroksen hakuilmoituksesta ja hakuohjeista.

Sain apurahan, mutta minulle on tarjottu määräaikaista työpaikkaa. Miten apurahalleni käy?

Ei hätää. Ota meihin yhteyttä: apurahat@lsr.fi ja kerro tilanteestasi. Apurahan nostoa voi viivästyttää.
Samoin, jos olet jo ehtinyt aloittaa nostamisen, voimme keskeyttää apurahasi maksamisen. Lisätietoa löydät ohjeista apurahan nostamisesta ja raportoinnista.
Onnea työpaikasta!

Voinko nostaa apurahaa palkkatyöskentelyn ohella?

Liikesivistysrahaston apurahat ovat yleisesti ottaen kokopäiväiseen työskentelyyn, mutta palkkatyöskentely ei sellaisenaan ole este apurahan saamiselle. Apurahat myönnetään hakemuksesta ja kriteereihin sisältyvät kaikki työskentelystä lomakkeella annettavat tiedot.

Lue myös tämän sivun vastaus kysymykseen ”Kuinka paljon apurahan ohella saa tehdä palkkatyötä” sekä ohjeet apurahan nostamisesta ja raportoinnista.

 

Haluan hakea matka-apurahaa konferenssiin, joka on jo lokakuussa. Onko tämä mahdollista ja milloin saan päätöksen?

Voit hakea apurahaa matkaasi varten. Ota kuitenkin huomioon, että myös matka-apurahoista tiedotetaan samaan aikaan kuin työskentelyapurahoista; ajankohta on marraskuun loppu – joulukuun puoliväli. Eli kohdallasi päätös tulee vasta jälkikäteen, ja se voi olla myös kielteinen.

Opiskelen KTM-tutkintoa, voinko hakea apurahaa?

Maisterin tutkinnot luetaan kuuluvaksi perustutkintoihin, ja perustutkintoihin emme myönnä apurahoja.

Miksi en saanut apurahaa?

Emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Useimmiten kuitenkin apurahahakemuksen hylkäämisen perusteena on liian ylimalkainen hakemus tai väärin täytetty hakemus. Ole siis tarkka täyttäessäsi hakemusta ja lue hakuohjeet ennen kuin aloitat. 

Voiko kielteisestä apurahapäätöksestä valittaa?

Ei voi.

Onko apurahan maksatuspyyntöön liittyvä "tällä lomakkeella sitoudut" -kohta edellyttämänne sitoumuslomake, vai onko teillä erillinen lomake, joka tulisi täyttää?

Meillä ei ole erillistä sitoumuslomaketta. Apurahasitoutuminen tapahtuu maksatuspyynnön yhteydessä.

Voiko apurahahakemusta kohdistaa muualle kuin painoalueille?

Painoalue ei ole hakemuksessa pakollinen valinta. Voit myös itse ehdottaa omaa painotusta hakulomakkeella. Lisätietoa painoalueista löydät verkkosivujemme Apurahat-osiosta sekä apurahansaajien blogeista.

Hakemuksen voi kohdistaa myös erikoisrahastoista muodostetuille pooleille, jotka täydentävät painoalueita. Lue lisää määrätarkoituspooleista.

 

Kuinka paljon apurahan ohella saa tehdä palkkatyötä? Onko teillä määriteltynä suuntaa antavia prosenttiosuuksia kokonaistyöajasta?

Apurahan hakulomakkeella on useampi kysymys palkkatyöstä apurahakaudella. Haarukointi on alle 15 h/vko, 15─30 h/vko ja  yli 30 h/vko. Tämän lisäksi kysymykset koskevat palkkatyön ja apurahatyöskentelyn tarkoitusta, ja apurahatyöskentelystä koituvia kuluja.

Mikäli työtilanteesi muuttuu apurahakaudella, ole yhteydessä rahaston toimistoon: apurahat@lsr.fi

Jos haen apurahaa työskentelyapurahan lisäksi konferenssimatkaa varten, haluatteko myös silloin liitteenä projektiesitteen ja tutkimus- ja rahoitussuunnitelman?

Kyllä. Jos väitöskirja- tai post doc-tutkijana haet apurahaa konferenssimatkaan erikseen työskentelyapurahan lisäksi,  tutkimus- ja rahoitussuunnitelma liitteenä voi olla sama kuin työskentelyapurahan hakemusliite. Sitä voi lyhentää esimerkiksi niin, että kyseisen konferenssimatkan merkitys ja hyödyt oman tutkimuksesi kannalta korostuvat, mutta tehokkaimmin nämä saa näkyväksi yhden sivun projektiesitteessä. Yhden sivun projektiesite (A4) on järjestyksessä ensimmäinen hakemuksen liite ja sisältää tavallisesti esitelmän abstraktin tai sen lyhennelmän sekä tiivistelmän konferenssimatkan kuluista.

Miten tutkimusryhmän apuraha ja kulut sekä aputyövoiman palkka ilmoitetaan ja maksetaan?

Tutkimusryhmälle myönnettävä apuraha sisältää hakemuksessa eritellyt apurahatyöskentelystä koituvat kulut ja tutkimusryhmän yhteiset kulut. Tutkimusryhmän kulut siis poikkeavat työskentelyapurahoihin sisällytetyistä kuluista, kuten kirjallisuus- ja aineistohankinnat sekä konferenssien matka- ja ilmoittautumiskulut. Erityisesti 3v-tutkimusryhmien kohdalla olennaisia ryhmän yhteisiä kuluja voivat olla:

– aputyövoima
– matkakulut
– työvälineet ja laitteet
– materiaalit ja palvelut
– projektinhallinta.

Tutkimusryhmän apurahasta työskentelyosuudet ositetaan ryhmän jäsenten henkilökohtaisiksi apurahoiksi. Ryhmän yhteiset kulut voidaan apurahan maksatuksen yhteydessä osittaa hankkeen host-organisaatiolle, mutta ne eivät pääsääntöisesti vastaa yliopistojen yleiskustannuslisiä.

Tutkimusryhmän johtaja (Principal Investigator) vastaa mahdollisen aputyövoiman palkanmaksusta sivukuluineen. Aputyövoimaa palkattaessa tulee noudattaa verottajan ohjeita ja käyttää esim. palkka.fi palvelua.

Lue lisää tutkimusryhmien hakuohjeista sekä Melan julkaisemista työryhmän vetäjän ohjeista.

Jos valitsen hakemuslomakkeella yhden määrätarkoituspooleista, jätetäänkö hakemus huomioimatta yleisrahastossa?

Mahdollinen soveltuvuus määrätarkoituspoolin hakuun huomioidaan, mutta ei poissulkevalla tavalla. Useimmat poolien JEL-koodit ilmenevät myös yleisessä haussa. Poolisidonnaiset JEL-koodit ovat hakijoiden taholta suuntaa antavia, mutta valinta ei sellaisenaan rajoita arviointia. Hakemusten arviointi huomioi yleiset hakukriteerit, kuten on mainittu määrätarkoituspoolien hakuohjeissa:

Erikoisrahastojen hakuohjeet – Liikesivistysrahasto (lsr.fi)

 

Onko PI:n nimeäminen hakemuskriteeri myös yksivuotiselle hankkeelle?

PI (Principal Investigator) ei ole yksivuotiselle hankkeelle olennainen hakemuskriteeri. PI:n nimeäminen on erityisesti kolmivuotisen hankkeen kriteeri, jossa PI johtaa hanketta. Vain kulut ovat mahdollisia PI:n apurahaosuuksia. PI:n nimeäminen on mahdollista myös yksivuotisessa hankkeessa, mutta tyypillisemmkin hankkeesta ja hakemuksesta vastuullinen henkilö myös  työskentelee apurahalla (pl. työryhmien kohdeapurahat).

Tutustu myös Melan julkaisemiin työryhmän vetäjän ohjeisiin