Tietosuojaseloste

Apurahahakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Liikesivistysrahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot itsestään maksutta kerran vuodessa lähettämällä vapaamuotoinen tarkistuspyyntö sähköpostitse: lsr@lsr.fi.

Jos apurahan hakijan tiedoissa tapahtuu muutoksia, on hän velvollinen ilmoittamaan niistä viivytyksettä Liikesivistysrahastoon. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Tietosuojaseloste