Hyödyllisiä linkkejä

Säätiöpalvelu – lisätietoja ja neuvoja apurahan hakijoille ja -saajille

Mela – Mela hoitaa tieteen ja taiteen apurahansaajien vakuutukset

Vero – ajankohtaista tietoa verotuksesta

Acatiimin veroliite – Acatiimin veroliite, jossa lisätietoja ja esimerkkejä

Tutkijat maailmalle – apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla

Tutkijat maailmalle -blogi – tutkijoiden ylläpitämä blogi

Säätiöiden post doc -pooli – hakuaika kaksi kertaa vuodessa